Våler Kirkelige Fellesråd
Kirkekontoret
Vålgutua 199
2436 VÅLER I SOLØR
Tlf: 62 42 40 90 / 62 42 40 95
Fax: 62 42 40 71
E-post: kirken@vaaler-he.kommune.no

Kontortid: Tirsdag - torsdag 10:00-14:00
                 Stengt mandag og fredag

KIRKEN I VÅLER

Mariakirken Vålerkirken

Til startsiden

Mangedobbelt viret jernspenning. Gave fra Kong Olav (Haraldsson) til befolkningen i Våler etter kristningen av bygda våren 1022. Skal ha sittet i kongens hestegrime.

© Universitetets Oldsakssamling

Olavs jernspenning

Klikk for stort bilde

Mariakirken

Gamle Våler kirke Gravberget kirke Risberget kirkesal Våler kapell

Våler kapell
(Foto: Fallås)

Risberget kirkesal
(Foto: Trond Burud)

Gravberget kirke
(Bilde fra wikipedia.no)

Gamle Våler kirke
(Bilde fra wikipedia.no)
Nettskredder:

Sist oppdatert 08.02.2018


Ansvarlig:
Arne Moseng
Mobil: 907 86 771

Besøk oss på Facebook!

INFOTAVLA


Våler kirke

Våler kirke
(Foto: Okke Bloem)

AKTUELT

MEDLEMSKAP I DEN NORSKE KIRKE

Selvbetjenings-
løsningen:

https://kirken.no/ medlem

~

Konfirmasjon 2018
Les her
>>>

~


KONFIRMANTINFORMASJON

2017 – 2018  Les her >>>

Kirketurisme

ORGELMATINE, ORGELKONSERT, MEDITASJONSMUSIKK
VÅLER KIRKE 1. HALVÅR 2018  

Les her >>>

VINTERFESTGUDSTJENESTE
I VÅLER KIRKE

Søndag 4. februar kl. 11.00


Sokneprest E. Vannebo. Kantor A. Mirgorodskiy

Elever fra Kulturskolen og Tårnagenter medvirker.


Kirkekaffe/Saft

VINTERKONSERT
I VÅLER KIRKE


Søndag 11. februar kl. 18.00


Les her >>>