Våler Kirkelige Fellesråd
Kirkekontoret
Vålgutua 199
2436 VÅLER I SOLØR
Tlf: 62 42 40 90 / 62 42 40 95
Fax: 62 42 40 71
E-post: kirken@vaaler-he.kommune.no

Kontortid: Tirsdag - torsdag 10:00-14:00
                 Stengt mandag og fredag

KIRKEN I VÅLER

Mariakirken Vålerkirken

Til startsiden

Mangedobbelt viret jernspenning. Gave fra Kong Olav (Haraldsson) til befolkningen i Våler etter kristningen av bygda våren 1022. Skal ha sittet i kongens hestegrime.

© Universitetets Oldsakssamling

Olavs jernspenning

Klikk for stort bilde

Mariakirken

Gamle Våler kirke Gravberget kirke Risberget kirkesal Våler kapell

Våler kapell
(Foto: Fallås)

Risberget kirkesal
(Foto: Trond Burud)

Gravberget kirke
(Bilde fra wikipedia.no)

Gamle Våler kirke
(Bilde fra wikipedia.no)
Nettskredder:

Sist oppdatert 11.06.2019


Ansvarlig:
Arne Moseng
Mobil: 907 86 771

Besøk oss på Facebook!

INFOTAVLA


Våler kirke

Våler kirke
(Foto: Okke Bloem)

AKTUELT

MEDLEMSKAP I DEN NORSKE KIRKE

Selvbetjenings-
løsningen:

https://kirken.no/ medlem

~

Åpne kirker

sommeren 2019

Les her >>>

Kirketurisme

NYE RUTINER FOR MELDING TIL DÅP OVERSIKT DÅPSGUDSTJENESTER


Les her >>>

BISPEVISITASENS EPOS

i Rolf Arne Lie Holter's velformede skrivelse.


Framført av skriveren i Våler kirke
torsdag 9. mai 2019.


Les her >>>

Nominasjonskomiteenes forslag til Menighetsrådsvalget 8. og 9. september 2019


Våler - les her >>>

Gravberget - les her >>>

Torsdagskveld i prestegården

&

Grendegudstjeneste i Våler Torvdriftsmuseum


Les her >>>


Les her >>>

Invitasjon konfirmanter 2020
Les her >>>

VELKOMMEN TIL SOMMERKONSERTER I VÅLER OG GRAVBERGET KIRKERLes her >>>