Våler Kirkelige Fellesråd
Kirkekontoret
Vålgutua 199
2436 VÅLER I SOLØR
Tlf: 62 42 40 90 / 62 42 40 95
Fax: 62 42 40 71
E-post: kirken@vaaler-he.kommune.no

Kontortid: Tirsdag - torsdag 10:00-14:00
                 Stengt mandag og fredag

KIRKEN I VÅLER

Mariakirken Vålerkirken

Til startsiden

Mangedobbelt viret jernspenning. Gave fra Kong Olav (Haraldsson) til befolkningen i Våler etter kristningen av bygda våren 1022. Skal ha sittet i kongens hestegrime.

© Universitetets Oldsakssamling

Olavs jernspenning

Klikk for stort bilde

Mariakirken

Gamle Våler kirke Gravberget kirke Risberget kirkesal Våler kapell

Våler kapell
(Foto: Fallås)

Risberget kirkesal
(Foto: Trond Burud)

Gravberget kirke
(Bilde fra wikipedia.no)

Gamle Våler kirke
(Bilde fra wikipedia.no)
Nettskredder:

Sist oppdatert 16.04.2018


Ansvarlig:
Arne Moseng
Mobil: 907 86 771

Besøk oss på Facebook!

INFOTAVLA


Våler kirke

Våler kirke
(Foto: Okke Bloem)

AKTUELT

MEDLEMSKAP I DEN NORSKE KIRKE

Selvbetjenings-
løsningen:

https://kirken.no/ medlem

~KONFIRMANTINFORMASJON

2017 – 2018  Les her >>>

Kirketurisme

ORGELMATINE, ORGELKONSERT, MEDITASJONSMUSIKK
VÅLER KIRKE 1. HALVÅR 2018  

Les her >>>

VÅLERKONFIRMANTENE TIL

TRONDHEIM OG NIDAROSDOMEN
For 4. året på rad skal konfirmantene våre

reise på en tre dagers tur til Trondheim

og Nidarosdomen.

Den går 13.-15. april via Røros.


Gudstjenesten i Nidarosdomen faller sammen

med året Kirkemøte, og blir en

helt spesiell opplevelse.


Her kan du lese programmet for turen  >>>