Våler Kirkelige Fellesråd
Kirkekontoret
Vålgutua 199
2436 VÅLER I SOLØR
Tlf: 62 42 40 90 / 62 42 40 95
Fax: 62 42 40 71
E-post: kirken@vaaler-he.kommune.no

Kontortid: Tirsdag - torsdag 10:00-14:00
                 Stengt mandag og fredag

KIRKEN I VÅLER

Mariakirken Vålerkirken

Til startsiden

Mangedobbelt viret jernspenning. Gave fra Kong Olav (Haraldsson) til befolkningen i Våler etter kristningen av bygda våren 1022. Skal ha sittet i kongens hestegrime.

© Universitetets Oldsakssamling

Olavs jernspenning

Klikk for stort bilde

Mariakirken

Gamle Våler kirke Gravberget kirke Risberget kirkesal Våler kapell

Våler kapell
(Foto: Fallås)

Risberget kirkesal
(Foto: Trond Burud)

Gravberget kirke
(Bilde fra wikipedia.no)

Gamle Våler kirke
(Bilde fra wikipedia.no)
Nettskredder:

Sist oppdatert 09.05.2018


Ansvarlig:
Arne Moseng
Mobil: 907 86 771

Besøk oss på Facebook!

INFOTAVLA


Våler kirke

Våler kirke
(Foto: Okke Bloem)

AKTUELT

MEDLEMSKAP I DEN NORSKE KIRKE

Selvbetjenings-
løsningen:

https://kirken.no/ medlem

~

DUGNAD PÅ VÅLER GRAVPLASS

Menighetsrådet inviterer til dugnad tirsdag 8. mai kl 17.00. Ta med rive. Kaffeservering.

KONFIRMANTINFORMASJON

2017 – 2018  Les her >>>

Kirketurisme

ORGELMATINE, ORGELKONSERT, MEDITASJONSMUSIKK
VÅLER KIRKE 1. HALVÅR 2018  

Les her >>>

17. MAI I GRAVBERGET OG VÅLER


Kl. 09.00: Flaggheising – Frokost – Korsang på skolen.

Kl. 10.00: Festgudstjeneste Gravberget kirke.

Det er 40. året Vaaler sangforening synger i

Gravberget på Grunnlovsdagen.

Kl. 12.15: Festgudstjeneste i Våler kirke.

Vaaler sangforening deltar også her. Dirigent: Arne Moseng

Prest: Enar Vannebo.
Organist: Andrey Mirgorodskiy (som i Gravberget)

1. PINSEDAG / SØNDAG 20. MAI

Kl. 11.00 og 13.00: Konfirmasjonsgudstjenester i Våler kirke

I år er det 28 konfirmanter.

En festdag i menigheten på fødselsdagen

til den kristne kirke.