Våler Kirkelige Fellesråd
Kirkekontoret
Vålgutua 199
2436 VÅLER I SOLØR
Tlf: 62 42 40 90 / 62 42 40 95
E-post: kirken@vis.kommune.no

Kontortid: Tirs. - Tors. 10:00-14:00
                 Stengt mandag og fredag

KIRKEN I VÅLER

Mariakirken Vålerkirken

Til startsiden

Mangedobbelt viret jernspenning. Gave fra Kong Olav (Haraldsson) til befolkningen i Våler etter kristningen av bygda våren 1022. Skal ha sittet i kongens hestegrime.

© Universitetets Oldsakssamling

Olavs jernspenning

Klikk for stort bilde

Mariakirken

Gamle Våler kirke Gravberget kirke Risberget kirkesal Våler kapell

Våler kapell
(Foto: Fallås)

Risberget kirkesal
(Foto: Trond Burud)

Gravberget kirke
(Bilde fra wikipedia.no)

Gamle Våler kirke
(Bilde fra wikipedia.no)
Nettskredder:

Sist oppdatert 09.10.2021


Ansvarlig:
Arne Moseng
Mobil: 907 86 771

Besøk oss på Facebook!

INFOTAVLA


Våler kirke

Våler kirke
(Foto: Okke Bloem)

AKTUELT

MEDLEMSKAP I DEN NORSKE KIRKE

Selvbetjenings-
løsningen:

https://kirken.no/ medlem


~


GAVER TIL MENIGHETER OG KIRKE I VÅLER


Les her >>>

Kirketurisme


* NÅ KAN VI FYLLE KIRKENE *


Lørdag 25. september kl. 16.00 ble de nasjonale smitteverntiltakene i kirkene,
som i samfunnet forøvrig, opphevet.

"Et stort og rungende jubelrop fra meg",
sier Kirkerådsleder

Kristin Gunleiksrud Raaum.

DROP-IN-DAG FOR DÅP OG VIELSE

lørdag 16. oktober kl. 11:00-14:00
Les her >>>

JEGERMESSE I RISBERGET

onsdag 13. oktoberLes her >>>