Våler Kirkelige Fellesråd
Kirkekontoret
Vålgutua 199
2436 VÅLER I SOLØR
Tlf: 62 42 40 90 / 62 42 40 95
E-post: kirken@vis.kommune.no

Kontortid: Tirs. - Tors. 10:00-14:00
                 Stengt mandag og fredag

KIRKEN I VÅLER

Mariakirken Vålerkirken

Til startsiden

GRAVBERGET MENIGHETSRÅD

(Perioden 01.11.19 - 31.10.23)
Medlemmer:


 


    

Nettskredder:

Sist oppdatert 24.11.2020


Ansvarlig:
Arne Moseng
62 42 40 93 / 90 78 67 71

Eva Margrethe Olastuen
Leder
Bjørg Lillian Bråten
Nestleder
Ruth Skolegården
Rune Kørra
Einar Vannebo
Sogneprest
Varamedlemmer:
Kjell Myrvold
Laila I. Sandmoen Enberget
Solveig Bjørg Bjørnerud
Helge Østgård
Tove Laila Nedgården