Våler Kirkelige Fellesråd
Kirkekontoret
Vålgutua 199
2436 VÅLER I SOLØR
Tlf: 62 42 40 90 / 62 42 40 95
E-post: kirken@vis.kommune.no

Kontortid: Tirs. - Tors. 10:00-14:00
                 Stengt mandag og fredag

KIRKEN I VÅLER

Mariakirken Vålerkirken

Til startsiden

VÅLER KIRKELIGE FELLESRÅD
(Perioden 01.12.19 - 30.11.23)


Medlemmer:

   
 

Nettskredder:

Sist oppdatert 24.11.2020


Ansvarlig:
Arne Moseng
62 42 40 93 / 90 78 67 71

Ola Sørlundsengen     Leder
Eva Margrethe Olastuen     Nestleder
Stein Ivar Sandnes
Bjørg Lillian Bråten
Ola Cato Lie     Kommunens repr.
Einar Vannebo     Biskopens representant
Varamedlemmer:
Henriette Svenneby     (1. vara fra Våler MR)
Ivar O. Krekvik     (2. vara fra Våler MR)
Ruth Skolegården     (1. vara fra Gravberget MR)
Kjell Myrvold     (2. vara fra Gravberget MR)
May-Liss Sæterdalen     (Vara kommunens repr.)
Prosten i Solør, Vinger og Odal     (Vara Biskopens repr.)