Våler Kirkelige Fellesråd
Kirkekontoret
Vålgutua 199
2436 VÅLER I SOLØR
Tlf: 62 42 40 90 / 62 42 40 95
Fax: 62 42 40 71
E-post: kirken@vaaler-he.kommune.no

Kontortid: Tirsdag - torsdag 10:00-14:00
                 Stengt mandag og fredag

KIRKEN I VÅLER

Mariakirken Vålerkirken

Til startsiden

Nettskredder:

Sist oppdatert 10.04.2019


Ansvarlig:
Arne Moseng
Mobil: 907 86 771

Påsken
SØNDAG 14. APRIL
Gravberget kirke kl 11.00 Gudstjeneste.
Takkoffer: Menighetsarbeidet.

TORSDAG 18. APRIL
Våler kirke kl 18.00. Nattverdgudstjeneste.

FREDAG 19. APRIL
Ingen gudstjeneste i Våler, men langfredags-gudstjeneste i Hof kirke kl 11.00 og
Gjesåsen kirke kl 18.00.

LØRDAG 20. APRIL
Risberget kirkesal kl 17.00. Gudstjeneste.
Takkoffer: Risberget menighet.

SØNDAG 21. APRIL
Våler kirke kl 11.00 Høytidsgudstjeneste
Takkoffer: Menighetsarbeidet.

ONSDAG 24. APRIL
Våler Omsorgssenter kl 11.00. Nattverdgudstjeneste

SØNDAG 28. APRIL
Ingen gudstjeneste.

SØNDAG 5. MAI
Våler kirke kl 11.00 Gudstjeneste.
Takkoffer: Menighetens trosopplæring.
Risberget kirkesal kl 13.30 Dåpsgudstjeneste.

SØNDAG 12. MAI
Våler kirke kl 11.00 Visitasgudstjeneste.
Orgel, Daniel Bjørlo. Barnekoret deltar med
dirigent Hilde Vatnar Olsen.
Våler kantori, dirigent Arne Moseng.
Takkoffer: Misjonsprosjekt i Etiopia.


FREDAG 17. MAI
Gravberget kirke kl 10.00 Gudstjeneste.
Vaaler Sangforening.
Takkoffer: Menighetsarbeidet.
Våler kirke kl 12.15 Familiegudstjeneste.
Vaaler Sangforening
Takkoffer: Redd Barna.

SØNDAG 19. MAI
Ingen gudstjeneste.

ONSDAG 23. MAI
Våler Omsorgssenter kl 11.00. Nattverdgudstjeneste.

SØNDAG 26. MAI
Våler kirke kl 17.00 Samtalegudstjeneste.
Takkoffer: Menighetens konfirmantarbeid.

SØNDAG 2. JUNI
Ingen gudstjeneste.

LØRDAG 8. JUNI
Gravberget kirke kl 13.00 Konfirmantgudstjeneste.
Takkoffer.

SØNDAG 9. JUNI
Konfirmasjonsgudstjenester:
Våler kirke kl 11.00
Våler kirke kl 13.00
Takkoffer: Menighetsarbeidet.
Med forbehold om endringer.
Kirkeskyss til Våler kirke: Tlf. 62 42 09 50 (drosje). Prisen er 50,- for tur/retur.
KIRKEKALENDER
GUDSTJENESTER-KONSERTER

OVERSIKT OVER DÅPSGUDSTJENESTER

Søndag 21. april

11:00

Våler kirke

Søndag 5. mai

11:00

Våler kirke


13:00

Risberget kirkesal

Søndag 12. mai

11:00

Våler kirke

Søndag 23. juni

11:00

Våler kirke

Søndag 4. august

11:00

Våler kirke

Søndag 18. august

11:00

Våler kirke

Søndag 25. august

11:00

Våler kirke