Våler Kirkelige Fellesråd
Kirkekontoret
Vålgutua 199
2436 VÅLER I SOLØR
Tlf: 62 42 40 90 / 62 42 40 95
Fax: 62 42 40 71
E-post: kirken@vaaler-he.kommune.no

Kontortid: Tirsdag - torsdag 10:00-14:00
                 Stengt mandag og fredag

KIRKEN I VÅLER

Mariakirken Vålerkirken

Til startsiden

Nettskredder:

Sist oppdatert 28.05.2019


Ansvarlig:
Arne Moseng
Mobil: 907 86 771

SØNDAG 2. JUNI
Ingen gudstjeneste.

LØRDAG 8. JUNI
Gravberget kirke kl 13.00 Konfirmasjonsgudstjeneste.
Takkoffer: Menighetsarbeidet.

SØNDAG 9. JUNI
Konfirmasjonsgudstjenester:
Våler kirke kl 11.00
Våler kirke kl 13.00
Takkoffer: Menighetsarbeidet.

SØNDAG 16. JUNI
Våler torvdriftsmuseum kl 11.00
Grendegudstjeneste.
Takkoffer: Menighetsarbeidet.

SØNDAG 23. JUNI
Våler kirke kl 11.00. Gudstjeneste.
Takkoffer: Changemaker.

ONSDAG 26. JUNI
Våler Omsorgssenter kl 11.00
Gudstjeneste m/nattverd

SØNDAG 30. JUNI
Våler kapell kl 17.00. Gudstjeneste.
Takkoffer: Menighetsarbeidet.

SØNDAG 7. JULI
Braskerudsætra kl 11.00 Setermesse i samarbeid med Løten.
TA MED STOL.
Salg av setermat,
evt. ta med kaffe og nistemat.

SØNDAG 14., 21. OG 28. JULI
Ingen gudstjeneste.


MANDAG 29. JULI
Mariakirken minnelund kl 18.00 Olsokgudstjeneste.
TA MED STOL, kaffe og nistemat.
(Værforbehold, Våler kirke)

SØNDAG 4. AUGUST
Våler kirke kl 11.00. Gudstjeneste.
Takkoffer.

SØNDAG 11. AUGUST
Ingen gudstjeneste.

ONSDAG 14. AUGUST
Våler Omsorgssenter kl 11.00
Gudstjeneste m/nattverd.

SØNDAG 18. AUGUST
Våler kirke kl 11.00. Gudstjeneste.
Takkoffer.

SØNDAG 25. AUGUST
Våler kirke kl 11.00. Familiegudstjeneste.
Utdeling av bok til 6-åringene og 11-åringene.
Takkoffer. Kirkekaffe.

SØNDAG 1. SEPTEMBER
Risberget kirkesal kl 11.00 Morgenandakt.
Gravberget kirke kl 17.00
Gudstjeneste der konfirmantene deltar.
Takkoffer.

SØNDAG 8. SEPTEMBER
Våler kirke kl 11.00. Gullkonfirmantjubileum.
Takkoffer.


Med forbehold om endringer.
Kirkeskyss til Våler kirke: Tlf. 62 42 09 50 (drosje). Prisen er 50,- for tur/retur.
KIRKEKALENDER
GUDSTJENESTER-KONSERTER

OVERSIKT OVER DÅPSGUDSTJENESTER

Søndag 21. april

11:00

Våler kirke

Søndag 5. mai

11:00

Våler kirke


13:00

Risberget kirkesal

Søndag 12. mai

11:00

Våler kirke

Søndag 23. juni

11:00

Våler kirke

Søndag 4. august

11:00

Våler kirke

Søndag 18. august

11:00

Våler kirke

Søndag 25. august

11:00

Våler kirke