Våler Kirkelige Fellesråd
Kirkekontoret
Vålgutua 199
2436 VÅLER I SOLØR
Tlf: 62 42 40 90 / 62 42 40 95
Fax: 62 42 40 71
E-post: kirken@vaaler-he.kommune.no

Kontortid: Tirsdag - torsdag 10:00-14:00
                 Stengt mandag og fredag

KIRKEN I VÅLER

Mariakirken Vålerkirken

Til startsiden

Nettskredder:

Sist oppdatert 06.02.2019


Ansvarlig:
Arne Moseng
Mobil: 907 86 771

SØNDAG 10. FEBRUAR
Ingen gudstjeneste.
Konfirmantene på Lillehammer.

SØNDAG 17. FEBRUAR
Ingen gudstjeneste.

ONSDAG 20. FEBRUAR
Våler Omsorgssenter kl 11.00.

SØNDAG 24. FEBRUAR
Gravberget kirke kl 11.00.
Takkoffer: Kirkens Nødhjelp.
Årsmøte i Gravberget menighet.

Våler kirke kl 17.00.
Takkoffer: Menighetsarbeidet.
Årsmøte i Våler menighet og
samling for frivillige.


SØNDAG 3. MARS
Ingen gudstjeneste.

SØNDAG 10. MARS
Våler kirke kl 11.00.
Takkoffer: Institutt for sjelesorg.

ONSDAG 13. MARS
Våler Omsorgssenter kl 11.00.

SØNDAG 17. MARS
Ingen gudstjeneste.

SØNDAG 24. MARS
Våler kirke kl 11.00.
Takkoffer: Menighetsarbeidet.

SØNDAG 31. MARS
Våler kirke kl 11.00.
Takkoffer: Det Norske Misjonsselskap.
Kirkeskyss til Våler kirke: Tlf. 62 42 09 50 (drosje). Prisen er 50,- for tur/retur.
KIRKEKALENDER
GUDSTJENESTER-KONSERTER

OVERSIKT OVER DÅPSGUDSTJENESTER

Tirsdag 25. desember

13:00

Våler kirke

2019Søndag 6. januar

11:00

Våler kirke

Søndag 27. januar

11:00

Våler kirke

Søndag 3. februar

11:00

Våler kirke

Søndag 24. februar

11:00

Gravberget kirke

Søndag 10. mars

11:00

Våler kirke

Søndag 24. mars

11:00

Våler kirke

Søndag 31. mars

11:00

Våler kirke

Søndag 7. april

11:00

Våler kirke