Våler Kirkelige Fellesråd
Kirkekontoret
Vålgutua 199
2436 VÅLER I SOLØR
Tlf: 62 42 40 90 / 62 42 40 95
Fax: 62 42 40 71
E-post: kirken@vaaler-he.kommune.no

Kontortid: Tirsdag - torsdag 10:00-14:00
                 Stengt mandag og fredag

KIRKEN I VÅLER

Mariakirken Vålerkirken

Til startsiden

Nettskredder:

Sist oppdatert 12.07.2018


Ansvarlig:
Arne Moseng
Mobil: 907 86 771

SØNDAG 6. MAI
Våler kirke kl 17.00. Samtalegudstjeneste.
Takkoffer: Menighetsarbeidet.

SØNDAG 13. MAI
Våler kirke kl 11.00. Gudstjeneste.
Utdeling av bok til 6-åringene.
Takkoffer: KFUK-KFUM Hedm./Oppland

Gravberget kirke kl 14.00. Dåpsgudstjeneste.

TORSDAG 17. MAI
Gravberget kirke kl 10.00 Gudstjeneste.
Vaaler Sangforening.
Takkoffer: Menighetsarbeidet.

Våler kirke kl 12.15 Familiegudstjeneste.
Vaaler Sangforening
Takkoffer: Redd Barna.

SØNDAG 20. MAI
Konfirmasjonsgudstjenester:
Våler kirke kl 11.00
Våler kirke kl 13.00
Takkoffer: Menighetsarbeidet.

ONSDAG 23. MAI
Våler Omsorgssenter kl 11.30. Nattverdgudstjeneste.

SØNDAG 27. MAI
Ingen gudstjeneste.

SØNDAG 3. JUNI
Bergesiden grendehus kl 11.00. Gudstjeneste.
Takkoffer: Menighetens trosopplæring.

SØNDAG 10. JUNI
Ingen gudstjeneste.
SØNDAG 17. JUNI
Våler kirke kl 13.00. Gudstjeneste.
Skedsmo kammerkor deltar.
Takkoffer: Menighetsbladet.

SØNDAG 24. JUNI
Våler kirke kl 17.00.
Takkoffer: Changemaker.

ONSDAG 27. JUNI
Våler Omsorgssenter kl 11.30. Gudstjeneste.

SØNDAG 1. JULI
Våler kirke kl 11.00. Gudstjeneste. Takkoffer.

SØNDAG 8. JULI
Tjernli seter, Løten kl 11.00
Friluftsgudstjeneste i samarbeid med Løten.
TA MED STOL, kaffe og nistemat.

SØNDAG 15. OG 22.  JULI
Ingen gudstjeneste.

SØNDAG 29. JULI
Olsokgudstjeneste
Mariakirken minnelund kl 18.00
TA MED STOL, kaffe og nistemat.
(Værforbehold, Våler kirke)

SØNDAG 5. AUGUST
Våler kirke kl 11.00. Gudstjeneste. Takkoffer.

SØNDAG 12. AUGUST
Våler kirke kl 11.00. Gudstjeneste. Takkoffer.

ONSDAG 15. AUGUST
Våler Omsorgssenter kl 11.30.
Gudstjeneste m/nattverd.

Kirkeskyss til Våler kirke: Tlf. 62 42 09 50 (drosje). Prisen er 50,- for tur/retur.
KIRKEKALENDER
GUDSTJENESTER-KONSERTER

(Med forbehold om endringer.)

OVERSIKT OVER MULIGE DÅPSDATOER AUGUST - NOVEMBER 2018

Søndag 5. august

11:00

Våler kirke


Søndag 12. august

11:00

Våler kirke


Søndag 2. september

11:00

Risberget kirkesal


Søndag 2. september

17:00

Gravberget kirke


Søndag 9. september

11:00

Våler kirke

Familiegudstjeneste

Søndag 30. september

11:00

Våler kirke

Festival- og høsttakkegudstj.

Søndag 7. oktober

11:00

Våler kirke


Søndag 14. oktober

11:00

Våler kirke


Søndag 18. november

11:00

Våler kirke


Dåp meldes kirkekontoret tirsdag-torsdag kl. 10:00-14:00. Tel. 62 42 40 91.