Våler Kirkelige Fellesråd
Kirkekontoret
Vålgutua 199
2436 VÅLER I SOLØR
Tlf: 62 42 40 90 / 62 42 40 95
E-post: kirken@vis.kommune.no

Kontortid: Tirs. - Tors. 10:00-14:00
                 Stengt mandag og fredag

KIRKEN I VÅLER

Mariakirken Vålerkirken

Til startsiden

Nettskredder:

Sist oppdatert 05.05.2021


Ansvarlig:
Arne Moseng
Mobil: 907 86 771

SØNDAG 9. MAI
Våler kirke kl 11.00. Gudstjeneste
Takkoffer: Menighetsarbeidet.

SØNDAG 16. MAI
Ingen gudstjeneste.

MANDAG 17. MAI
Gravberget kirke kl 10.00 Gudstjeneste.
Vaaler Sangforening.
Takkoffer: Menighetsarbeidet.
Våler kirke kl 12.15 Familiegudstjeneste.
Vaaler Sangforening.
Takkoffer: Markering 1000-års jubileum.

TIRSDAG 18. MAI
Våler Omsorgssenter kl 11.00. Gudstjeneste.

SØNDAG 23. MAI
Våler kirke kl 11.00. Høytidsgudstjeneste.
Takkoffer: Menighetsarbeidet.

SØNDAG 30. MAI
Våler kirke kl 11.00.
Takkoffer: Institutt for sjelesorg.

SØNDAG 6. JUNI
Våler kirke kl 11.00. Gudstjeneste.
Takkoffer: KFUK-KFUM Innlandet.

SØNDAG 13. JUNI
Tøråsen grendehus kl 10.30. Grendegudstjeneste.
Takkoffer: Menighetsarbeidet.

SØNDAG 20. JUNI
Ingen gudstjeneste.

TIRSDAG 22. JUNI
Våler Omsorgssenter kl 11.00. Gudstjeneste.

SØNDAG 27. JUNI
Våler kirke kl 11.00. Gudstjeneste.
Takkoffer: Menighetsarbeidet.SØNDAG 4. JULI
Braskerudsætra kl 11.00 Setermesse i samarbeid med Løten. TA MED STOL.
Salg av setermat,
evt. ta med kaffe og nistemat.

SØNDAG 11., 18. OG 25. JULI
Ingen gudstjeneste.

TORSDAG 29. JULI
Mariakirken minnelund kl 18.00 Olsokgudstjeneste.
TA MED STOL, kaffe og nistemat.
(Værforbehold, Våler kirke)

SØNDAG 1. AUGUST
Våler kirke kl 11.00. Gudstjeneste. Takkoffer.

SØNDAG 8. AUGUST
Våler kirke kl 11.00. Gudstjeneste. Takkoffer.

SØNDAG 15. AUGUST
Ingen gudstjeneste.

SØNDAG 22. AUGUST
Våler kirke kl 11.00. Familiegudstjeneste.
Utdeling av bok til 5-åringene, 6-åringene og
11-åringene. Takkoffer: Menighetens trosopplæring.

TIRSDAG 24. AUGUST
Våler Omsorgssenter kl 11.00. Gudstjeneste

SØNDAG 29. AUGUST
Ingen gudstjeneste. Konfirmantene i Nidaros.
Med forbehold om endringer.
Kirkeskyss til Våler kirke: Tlf. 62 42 09 50 (drosje). Prisen er 50,- for tur/retur.
KIRKEKALENDER
GUDSTJENESTER-KONSERTER

Vi er pålagt å registrere alle tilstedeværende ved gudstjenester
og kirkelige handlinger.
Det vil gjøre registreringen enklere
og raskere om du skriver navn

og telefonnummer på en lapp som leveres ved inngangen.