Våler Kirkelige Fellesråd
Kirkekontoret
Vålgutua 199
2436 VÅLER I SOLØR
Tlf: 62 42 40 90 / 62 42 40 95
Fax: 62 42 40 71
E-post: kirken@vaaler-he.kommune.no

Kontortid: Tirsdag - torsdag 10:00-14:00
                 Stengt mandag og fredag

KIRKEN I VÅLER

Mariakirken Vålerkirken

Til startsiden

Nettskredder:

Sist oppdatert 28.08.2017


Ansvarlig:
Arne Moseng
Mobil: 907 86 771

SØNDAG 3. SEPTEMBER
Risberget kirkesal kl 11.00 Morgenandakt.
Gravberget kirke kl 17.00
Gudstjeneste der konfirmantene deltar.
Takkoffer.

SØNDAG 10. SEPTEMBER
Våler kirke kl 11.00. Familiegudstjeneste.
Utdeling av bok til 11-åringene. Takkoffer.
Kirkekaffe.

SØNDAG 17. SEPTEMBER
Risberget kirkesal kl 11.00. 350-års jubileum.
Takkoffer. Kirkekaffe.

Våler kirke kl 18.00.
Konfirmantpresentasjon.
Takkoffer.

ONSDAG 27. SEPTEMBER
Våler Omsorgssenter kl 11.30

SØNDAG 24. SEPTEMBER
Ingen gudstjeneste.

SØNDAG 1. OKTOBER
Våler kirke kl 17.00. Høsttakkegudstjeneste i samarbeid med Bygdekvinnelaget.
Takkoffer/ evt. utlodning. Kirkekaffe.

SØNDAG 8. OKTOBER
Våler kirke kl 11.00. Gudstjeneste.
Takkoffer.

SØNDAG 15. OKTOBER
Ingen gudstjeneste.

ONSDAG 18. OKTOBER
Våler Omsorgssenter kl 11.30.
Gudstjeneste.

SØNDAG 22. OKTOBER
Våler kirke kl 11.00. Gudstjeneste.
Takkoffer.

Gravberget kirke kl 14.00. Dåpsgudstjeneste. Takkoffer.

ONSDAG 25. OKTOBER
Våler Omsorgssenter kl 11.30
Gudstjeneste m/nattverd.

SØNDAG 29. OKTOBER
Våler kirke kl 18.00. Gudstjeneste med fokus på reformasjonsjubilèet.Takkoffer.

SØNDAG 5. NOVEMBER
Minnegudstjenester, allehelgen:
Gravberget kirke kl 11.00. Takkoffer.
Risberget kirkesal kl 14.00. Takkoffer.
Våler kirke kl 17.00. Takkoffer.

SØNDAG 12. NOVEMBER
Ingen gudstjeneste.

ONSDAG 15. NOVEMBER
Våler Omsorgssenter kl 11.30
Gudstjeneste m/nattverd
Kirkeskyss til Våler kirke: Tlf. 62 42 09 50 (drosje). Prisen er 50,- for tur/retur.
KIRKEKALENDER
GUDSTJENESTER-KONSERTER

(Med forbehold om endringer.)

OVERSIKT OVER MULIGE DÅPSDATOER SEPTEMBER - DESEMBER 2017

DAG/DATO

KL.SLETT

STED

GUDSTJENESTE

Søndag 3. september

17:00

Gravberget kirke


Søndag 10. september

11:00

Våler kirke


Søndag 17. september

11:00

Risberget kirkesal


Søndag 8. oktober

11:00

Våler kirke


Søndag 22. november

11:00

Våler kirke


Søndag 22. oktober

14:00

Gravberget kirke


Søndag 19. november

11:00

Våler kirke


Søndag 10. desember

11:00

Våler kirke


Søndag 10. desember

16:00

Gravberget kirke


Mandag 25. desember

11:00

Våler kirke


Dåp meldes kirkekontoret tirsdag-torsdag kl. 10:00-14:00. Tel. 62 42 40 91.