Våler Kirkelige Fellesråd
Kirkekontoret
Vålgutua 199
2436 VÅLER I SOLØR
Tlf: 62 42 40 90 / 62 42 40 95
Fax: 62 42 40 71
E-post: kirken@vaaler-he.kommune.no

Kontortid: Tirsdag - torsdag 10:00-14:00
                 Stengt mandag og fredag

KIRKEN I VÅLER

Mariakirken Vålerkirken

Til startsiden

Nettskredder:

Sist oppdatert 31.10.2017


Ansvarlig:
Arne Moseng
Mobil: 907 86 771

SØNDAG 29. OKTOBER
Våler kirke kl 18.00. Reformasjonsgudstjeneste.
Takkoffer: Det Norske Bibelselskap.

SØNDAG 5. NOVEMBER
Minnegudstjenester, allehelgen:
Gravberget kirke kl 11.00.
Takkoffer: Menighetsarbeidet.
Risberget kirkesal kl 14.00.
Takkoffer: Risberget menighet
Sang Risberget/Gravberget: Ida Kristin Kilen.
Våler kirke kl 17.00.
Takkoffer: Kirkemusikalsk arbeid.
Kor: Våler kantori.
Kirkekaffe.

SØNDAG 12. NOVEMBER
Ingen gudstjeneste.

SØNDAG 19. NOVEMBER
Våler kirke kl 11.00. Gudstjeneste. Dåp.
Takkoffer: De fire diakoniinstitusjoner.

ONSDAG 22. NOVEMBER
Våler Omsorgssenter kl 11.30
Gudstjeneste m/nattverd.

LØRDAG  25. NOVEMBER
Lørdagsklubb og småbarnssang
i kirken kl 11-13.

SØNDAG 26. NOVEMBER
Tøråsen grendehus kl 11.00.
Takkoffer: Tøråsen grannelag.
Kirkekaffe.

SØNDAG 3. DESEMBER
Våler kirke kl 17.00. Lysmesse.
Elverum Damekor.
Takkoffer: Menighetens konfirmantarbeid.

SØNDAG 10. DESEMBER
Våler kirke kl 11.00.
Gudstjeneste med utdeling av 4- års bok.
Lys Våken. Dåp.
Takkoffer: Hedmark søndagsskolekrets
/ Menighetsarbeidet.
Gravberget kirke kl 16.00.
Gudstjeneste.
Vaaler Sangforening.Kirkeskyss til Våler kirke: Tlf. 62 42 09 50 (drosje). Prisen er 50,- for tur/retur.
KIRKEKALENDER
GUDSTJENESTER-KONSERTER

(Med forbehold om endringer.)

OVERSIKT OVER MULIGE DÅPSDATOER SEPTEMBER - DESEMBER 2017

DAG/DATO

KL.SLETT

STED

GUDSTJENESTE

Søndag 3. september

17:00

Gravberget kirke


Søndag 10. september

11:00

Våler kirke


Søndag 17. september

11:00

Risberget kirkesal


Søndag 8. oktober

11:00

Våler kirke


Søndag 22. november

11:00

Våler kirke


Søndag 22. oktober

14:00

Gravberget kirke


Søndag 19. november

11:00

Våler kirke


Søndag 10. desember

11:00

Våler kirke


Søndag 10. desember

16:00

Gravberget kirke


Mandag 25. desember

11:00

Våler kirke


Dåp meldes kirkekontoret tirsdag-torsdag kl. 10:00-14:00. Tel. 62 42 40 91.