Våler Kirkelige Fellesråd
Kirkekontoret
Vålgutua 199
2436 VÅLER I SOLØR
Tlf: 62 42 40 90 / 62 42 40 95
Fax: 62 42 40 71
E-post: kirken@vaaler-he.kommune.no

Kontortid: Tirsdag - torsdag 10:00-14:00
                 Stengt mandag og fredag

KIRKEN I VÅLER

Mariakirken Vålerkirken

Til startsiden

Nettskredder:

Sist oppdatert 04.03.2018


Ansvarlig:
Arne Moseng
Mobil: 907 86 771

2018
MANDAG 1. JANUAR
Våler kirke kl 17.00. Takkoffer.

SØNDAG 7. JANUAR
Våler kirke kl 11.00. Takkoffer.

SØNDAG 14. JANUAR
Vålertunet kl 17.00. Takkoffer.
Kirkekaffe.

ONSDAG 17. JANUAR
Våler Omsorgssenter kl 11.30

SØNDAG 21. JANUAR
Ingen gudstjeneste.

SØNDAG 28. JANUAR
Våler kirke kl 11.00 Takkoffer.

SØNDAG 4. FEBRUAR
Våler kirke kl 11.00. Vinterfestgudstjeneste.
Elever fra kulturskolen og Tårnagenter medvirker.
Takkoffer: Menighetens trosopplæring.

SØNDAG 11. FEBRUAR
Ingen gudstjeneste.
Konfirmantene på Lillehammer.

SØNDAG 18. FEBRUAR
Ingen gudstjeneste.

SØNDAG 25. FEBRUAR
Gravberget kirke kl 11.00.
Takkoffer: Kirkens Nødhjelp. ÅRSMØTE.
SØNDAG 4. MARS
Våler kirke kl 17.00.
Takkoffer: Menighetsarbeidet.
ÅRSMØTE OG SAMLING FOR FRIVILLIGE.

SØNDAG 11. MARS
Våler kirke kl 11.00.
Takkoffer: Institutt for sjelesorg.

ONSDAG 14. MARS
Våler Omsorgssenter kl 11.30

SØNDAG 18. MARS
Ingen gudstjeneste.

TIRSDAG 20. MARS
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon
Konfirmantene går med innsamlingsbøsser.

PÅSKEN
SØNDAG 25. MARS
Gravberget kirke kl 11.00 Gudstjeneste.
Takkoffer.

TORSDAG 29. MARS
Våler kirke kl 18.00. Nattverdsgudstjeneste.

FREDAG 30. MARS
Våler kirke kl 18.00.
Meditasjonsmusikklangfredag.

LØRDAG 31. MARS
Risberget kirkesal kl 17.00. Gudstjeneste.
Takkoffer: Risberget menighet.
SØNDAG 1. APRIL
Våler kirke kl 11.00 Høytidsgudstjeneste
Takkoffer: Menighetsarbeidet.

Kirkeskyss til Våler kirke: Tlf. 62 42 09 50 (drosje). Prisen er 50,- for tur/retur.
KIRKEKALENDER
GUDSTJENESTER-KONSERTER

(Med forbehold om endringer.)

OVERSIKT OVER MULIGE DÅPSDATOER MARS - JUNI 2018

DAG/DATO

KL.SLETT

STED

GUDSTJENESTE

Søndag 11. mars

11:00

Våler kirke


Søndag 25. mars

11:00

Gravberget kirke

Palmesøndag

Lørdag 31. mars

17:00

Risberget kirkesal

Påskeaften

Søndag 1. april

11:00

Våler kirke

Påskedag

Søndag 8. april

11:00

Våler kirke


Søndag 22. april

11:00

Våler kirke


Søndag 13. mai

11:00

Våler kirke


Søndag 13. mai

14:00

Gravberget kirke

Dåpsgudstjeneste

Søndag 17. juni

11:00

Våler kirke


Dåp meldes kirkekontoret tirsdag-torsdag kl. 10:00-14:00. Tel. 62 42 40 91.