Våler Kirkelige Fellesråd
Kirkekontoret
Vålgutua 199
2436 VÅLER I SOLØR
Tlf: 62 42 40 90 / 62 42 40 95
Fax: 62 42 40 71
E-post: kirken@vaaler-he.kommune.no

Kontortid: Tirsdag - torsdag 10:00-14:00
                 Stengt mandag og fredag

KIRKEN I VÅLER

Mariakirken Vålerkirken

Til startsiden

VÅLER MENIGHETSRÅD

(Perioden 01.11.15 - 31.10.19)Medlemmer:

    
       
Møter 1. halvår 2017:  (Protokoller >>>)


Nettskredder:

Sist oppdatert 10.01.2017


Ansvarlig:
Arne Moseng
Mobil: 907 86 771

Dag/dato
Sted
Kl.slett
Torsdag 9. februar
Kirketorget
13:00
Søndag 26. februar
Våler kirke (Årsmøte med kirkekaffe)
11:00
Torsdag 20. april
Kirketorget
14:30
Torsdag 15. juni
Kirketorget
13:00
Rannveig Østertun Homlong
Leder
August Embretsen      Nestleder
Erik Fleischer
Merete Helen Astrup
Ole Kristian Brumoen
Henriette Svenneby
Veronica Heidi Solhaugen
Elin Østeberg
Soknepresten i Våler
Varamedlemmer:
Kjetil Ruud
Kjell Torstein Risberg
Kari Helene Sæther
Inger Berger Bjørnebye
Frank Olav Kilen