Våler Kirkelige Fellesråd
Kirkekontoret
Vålgutua 199
2436 VÅLER I SOLØR
Tlf: 62 42 40 90 / 62 42 40 95
E-post: kirken@vis.kommune.no

Kontortid: Tirs. - Tors. 10:00-14:00
                 Stengt mandag og fredag

KIRKEN I VÅLER

Mariakirken Vålerkirken

Til startsiden
Nettskredder:

Sist oppdatert 24.11.2020


Ansvarlig:
Arne Moseng
62 42 40 93 / 90 78 67 71

Eksempel på vern om skaperverket i Våler menighets arbeid


Fuglens sang i flukten,

sauens omsorg for sitt lam,

maurene som strever –

alt er elsket høyt av Ham.

Ett av mange under

som Gud har gjort, er vi.

Tenk om det var helheten

som gav oss vår verdi.


Refreng:

Se, her er vårt sted, denne vakre blå planet.

Den bærer sår vi gav den gjennom tiden.

Så Gud, vern om jorden i din barmhjertighet.

Vår egen har så lenge vært for liten.


Konfirmantene har vandret en tur gjennom skogen og fram til Gravberget kirke – en pilegrimsvandring. På veien har de lagt merke til alt vi nesten tar som en selvfølge: ren luft som trekkes ned i lungene, vindens lett susing gjennom trærne, mosens fuktige og varm lukt, fuglenes kvitring og bekken som risler. Guds skaperverk! I kirken snakker presten om naturen og mennesker som Guds skaperverk og minner om vårt ansvar å ta vare på det. Ja, vi må passe på jordens resurser slik at de kan fornyes og bli livgivende for kommende generasjoner.  I distriktene vet man mye om naturressurser. Bønder og fiskere lever av det. Skogseiere forvalter det. Disse kunnskapene må holdes ved like. Og samtidig må vi gjøre vår del for å ikke forurense eller forbruke mer enn vår del. Det er en utfordring som møter konfirmantene i dag og i årene framover.

 
      
Tilbake til diakoni

Diakoni

VERN OM SKAPERVERKET

Med skaperverket tenker vi på alt som Gud har skapt: luft, vann, dyreliv på land og i hav, og alle mennesker.  Hele det økologiske samspillet skal vernes slik at det kan fortsette å være til glede og livsgrunnlag for oss og for kommende generasjoner her og over hele verden.  Bevisstgjøring rundt verdier som: enkel livsførsel, langsomhet, stillhet, ansvar, bekymringsløshet og vilje til å dele vil stå sentralt i dette arbeidet.