Våler Kirkelige Fellesråd
Kirkekontoret
Vålgutua 199
2436 VÅLER I SOLØR
Tlf: 62 42 40 90 / 62 42 40 95
E-post: kirken@vis.kommune.no

Kontortid: Tirs. - Tors. 10:00-14:00
                 Stengt mandag og fredag

KIRKEN I VÅLER

Mariakirken Vålerkirken

Til startsidenDIAKONI


“Diakoni er kirkens omsorgstjeneste.

Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet,

inkluderende fellesskap,

vern om skaperverket og

kamp for rettferdighet.”Diakoni er et ord som stemmer fra det greske: “diakonos” som betyr “tjeneste”. Vi ser både i det gamle testamente og ikke minst i Jesu liv hvordan ansvar for hverandre og viljen til tjeneste kommer til uttrykk. Tjeneste for vår neste istedenfor makt ved å herske blir framholdt. Historien om hvordan Jesus vasket disiplenes føtter (en tjeners arbeid på den tiden) er
et eksempel på dette.


Men hva er diakoni i dag?  

Definisjonen sier at det er tjeneste som viser seg i handling – som gir oss tanker om bevegelse,
noe som skjer i og mellom oss mennesker som setter følgende i fokus:(Klikk på et område for å lese mer.)Alle av disse områdene skal komme til uttrykk gjennom kirkens diakonale arbeid. Verdiene og holdningene skal prege hele menighetens liv. Alle er kalt til kirkens omsorgtjeneste.
Et sitat til ettertanke fra en kjent munk fra middelalderen:


Forkynn evangeliet – om nødvendig med ord!

(Frans av Assisi)


Nettskredder:

Sist oppdatert 24.11.2020


Ansvarlig:
Arne Moseng
62 42 40 93 / 90 78 67 71

Nestekjærlighet