Våler Kirkelige Fellesråd
Kirkekontoret
Vålgutua 199
2436 VÅLER I SOLØR
Tlf: 62 42 40 90 / 62 42 40 95
E-post: kirken@vis.kommune.no

Kontortid: Tirs. - Tors. 10:00-14:00
                 Stengt mandag og fredag

KIRKEN I VÅLER

Mariakirken Vålerkirken

Til startsiden

VÅLER KIRKELIGE FELLESRÅD
(Perioden 01.12.15 - 30.11.19)


Medlemmer:

   

Erik Fleiscer                          
Eva Olastuen                 

    

Ole Kristian Brumoen
Bjørg Bråten                                                             

   

Ordfører                           
Prost                   

    

Varamedlemmer:    

Merete Helen Astrup                      

Ruth Skolegården                      

Kjell Myrvold                            

   
Sekretær:
   

Marit Helene Kilen             


Administrasjonsutvalg:

Fellesrådets leder og nestleder og en representant fra menighetsrådet i tillegg.

Heidi Gottenborg

Geir Rivenes

Sekretær: Kirkevergen


Arbeidsutvalg:

Fellesrådets leder og nestleder

Sekretær: Kirkevergen


Forhandlingsutvalg:

Fellesrådets leder og nestleder

Sekretær: Kirkevergen

Nettskredder:

Sist oppdatert 24.11.2020


Ansvarlig:
Arne Moseng
62 42 40 93 / 90 78 67 71

Våler menighetsråd             (Leder)
Gravberget menighetsråd    (Nestleder)

Våler menighetsråd
Gravberget menighetsråd

Våler kommune

Solør, Vinger og Odal prosti (Biskopens representant)


Våler menighetsråd

Gravberget menighetsråd
Gravberget menighetsråd


Kirkeverge