Våler Kirkelige Fellesråd
Kirkekontoret
Vålgutua 199
2436 VÅLER I SOLØR
Tlf: 62 42 40 90 / 62 42 40 95
E-post: kirken@vis.kommune.no

Kontortid: Tirs. - Tors. 10:00-14:00
                 Stengt mandag og fredag

KIRKEN I VÅLER

Mariakirken Vålerkirken

Til startsiden

Nettskredder:

Sist oppdatert 24.11.2020


Ansvarlig:
Arne Moseng
62 42 40 93 / 90 78 67 71


Våler kirke søndag 3. februar kl. 11.00


VINTERFESTGUDSTJENESTE

med mye sang og musikk.Dåp, barnekoret og elever fra Kulturskolen.

Vannebo og Mirgorodskiy

Takkoffer. Kirkekaffe.