Våler Kirkelige Fellesråd
Kirkekontoret
Vålgutua 199
2436 VÅLER I SOLØR
Tlf: 62 42 40 90 / 62 42 40 95
E-post: kirken@vis.kommune.no

Kontortid: Tirs. - Tors. 10:00-14:00
                 Stengt mandag og fredag

KIRKEN I VÅLER

Mariakirken Vålerkirken

Til startsiden

VÅLER KIRKENettskredder:

Sist oppdatert 24.11.2020


Ansvarlig:
Arne Moseng
62 42 40 93 / 90 78 67 71

Vigslet 1. pinsedag – 24 mai 2015 av Biskop Solveig Fiske.


Våler kirke er utviklet som en oppstandelseskirke. Det vil si: Kristus oppstandelse og tilbakekomst etter korsfestelsen.

Arkitekt: Espen Surnevik. Kunstner: Espen Dietrichson


Konkret materialiserer temaet seg i kirkebygget i form av hvordan dagslyset kommer inn i bygget.

Dette lyset fyller rommene med et optimistisk og sakralt lys. Lyset spres utover menigheten som symbol på det som fortrenger mørket.


Oppstandelsesfrisen omkranser koret som en glorie. Den er tenkt og formet abstrakt. Vinduene er skulpturer. Glassveggen er selve lysinslippet i kirken – og i tillegg til vinduene er det brukt speil og lilla brennlakkert glass. Det kommer mest lys inn i senter av veggen, mens vinduene smaler desto lenger man kommer ut i glorien. Glorien er bilde på oppstandelsen og kraften som omkranser Kristus.


Altertavlen er også abstrakt. Kunstneren ønsket å skape noe som stråler. Den kan gi assosiasjoner til en stjerne, en sol eller en skikkelse. Den har ikke noe midtpunkt – men stråler ut fra et nullpunkt. Laget av speilpolert syrefast stål og deler av verket er malt med ulike nyanser av neapelgul oljemaling.


I tårnets overlys hviler et stort konstruktivt kors. Etter som solen går over himmelen skaper korset en skygge på kirkerommets vegger. Skyggen beveger seg som et solur gjennom dagen og viser tidens gang. Men – korset står fast.


Kirken er bygd med to kvadratiske tårn. Det største 24 meter.

Det minste er 12 meter høyt og inneholder dåpssakristiet i kirken.

I det minste tårnet henger klokkene.  Minste klokka veier 200 kg. Har en diameter på 70 cm. i bunnen  og er stemt i D. Den store klokka veier 345 kg. Diameteren er 84 cm. og stemt i H

Begge klokkene har samme inskripsjon: Kristusmonogrammet Alfa og Omega med teksten «Gloria in Excelsis Deo» på den ene siden – og klokkenes støpingsår, kommunevåpenet og Våler kirke vigslet 2015 på den andre siden.


Kirkebygget er utført i to av Vålerskogenes fremherskende treslag: Furu og Bjørk. Hele kirkebygget er kledd utvendig med tusenvis av malmfurustokker. Bjørk er benyttet til alle innvendige arbeider i kirken. Alle vegg og takflater i kryssfiner av bjørk. Likeså er alle møbler, innredninger og orgel laget i bjørk. Kirken er også en korskirke. Fra den kvadratiske grunnplanen er det fire karnapper i hver sin himmelretning: nord, øst, sør og vest. Dette er en videreføring av korskirkeplanen som mange eldre kirker har.


Orgelet er bygget av Richard Rensch Orgelbau, Tyskland. Deres første bygg i Norge. 31 stemmer fordelt på to manualer og pedal. Ca. 2000 piper.  Spesielt i orgelet er Zimbelstern og Klokkespill.

Stemmene er satt sammen ut i fra et romantisk, klassisk klangideal. Orgelet har franske rørstemmer. Stemmingen er tilpasset klangen/akustikken i rommet – som har en etterklangstid på 2,5 sek. Orgelet ble innviet 1. s i advent (29. november) 2015. Innvielseskonserten var 2. desember.


Rommets akustikk er ivaretatt gjennom de nyeste norske faglige normer.

Tekst: Arne Moseng