Våler Kirkelige Fellesråd
Kirkekontoret
Vålgutua 199
2436 VÅLER I SOLØR
Tlf: 62 42 40 90 / 62 42 40 95
E-post: kirken@vis.kommune.no

Kontortid: Tirs. - Tors. 10:00-14:00
                 Stengt mandag og fredag

KIRKEN I VÅLER

Mariakirken Vålerkirken

Til startsiden

VÅLER KAPELLNettskredder:

Sist oppdatert 24.11.2020


Ansvarlig:
Arne Moseng
62 42 40 93 / 90 78 67 71

Våler kapell ble tatt i bruk 4. juli 1911. Det var sokneprest Ole J. Ramberg som forrettet ved den første gravferden.


Den svært kjente Christianiaarkitekten Thorvald Astrup tegnet kapellet. Langstrakt enskipet bygning. Typisk for arkitekturen på den tiden.


Interiøret har panelte vegger og et gitterverk som danner skille mellom kor og skip. Skipet hadde opprinnelig faste kirkebenker. Våler kapell ble reist av kommunale og frivillige midler (mye frivillig dugnad).

Kapellkjelleren (bårerommet) restaureres i 1961. Maling, lampetter, lys i taket. Bak alterbordet et omrammet krusifiks i tre. Tidlig på 90 tallet blir en ny forskjønnelse utført. Kapellet restaureres i 1962. De faste benkene erstattes med Jærstoler. Vedovnen erstattes med elektrisk oppvarming og det installeres to nye lysekroner. Alf Lundebys Oppstandelsesbilde fra 1912 ble framhevet på fondveggen.

Den siste restaureringen kom i årene 2005-2007. Ny belysning, vedovnen ble satt tilbake, isolering, maling i opprinnelige farger og innredning av garderobe og kjøkkenkrok mm. Et nytt alterbilde utført av elever ved Vålbyen skole kommer på plass.

I 2009 blir det innkjøpt nye kapellstoler og nytt orgel installert. Kapellet har 80 sitteplasser.


Tekst: Arne Moseng

Foto: Fallås

Foto: Emil Åslund