Våler Kirkelige Fellesråd
Kirkekontoret
Vålgutua 199
2436 VÅLER I SOLØR
Tlf: 62 42 40 90 / 62 42 40 95
E-post: kirken@vis.kommune.no

Kontortid: Tirs. - Tors. 10:00-14:00
                 Stengt mandag og fredag

KIRKEN I VÅLER

Mariakirken Vålerkirken

Til startsiden

TIDSFORLØPSFILM FRA BYGGINGEN
AV VÅLER NYE KIRKE         

Nettskredder:

Sist oppdatert 24.11.2020


Ansvarlig:
Arne Moseng
62 42 40 93 / 90 78 67 71

Dersom du vil se videoen på YouTube
(der visningen er mest riktig), klikker du på
YouTube-ikonet som dukker opp nede i høyre hjørne under filmen når du har satt i gang avspillingen.

På YouTube velger du ”Kinomodus”, som vises
som et ikon nede i høyre hjørne når du kommer dit.