Våler Kirkelige Fellesråd
Kirkekontoret
Vålgutua 199
2436 VÅLER I SOLØR
Tlf: 62 42 40 90 / 62 42 40 95
E-post: kirken@vis.kommune.no

Kontortid: Tirs. - Tors. 10:00-14:00
                 Stengt mandag og fredag

KIRKEN I VÅLER

Mariakirken Vålerkirken

Til startsiden

RISBERGET KIRKESAL



Nettskredder:

Sist oppdatert 24.11.2020


Ansvarlig:
Arne Moseng
62 42 40 93 / 90 78 67 71

Det er søndag 18. oktober 1863. Folket i Risberget samler seg i 2. etasje i den nybygde skolen. Drøye 200 år etter den første bosetting har grenda fått sitt eget gudshus. Den nye forsamlingssal (kirkesalen) blir innviet av sokneprest Nicolai Gerhard Berg. Enkelt innredet med ca. 60 sitteplasser. det er trangt i benkene, for kirkeboken beretter også om: Konfirmasjon, 5 barnedåp, kommunion for 91, to brudevielser og to jordfestelser. En historisk fest og minnedag.


I 1899 ble det bygget klokkehus, og noen år senere kom kirkeklokka på plass. Alterbildet (kopi av Tidemanns "Kristi dåp", som henger i Trefoldighetskirken i Oslo) blir malt av Helene Gundersen og avduket 1. mars 1925. Den vakre døpefonten ble tatt i bruk 9. søndag etter trefoldighet 1938. Gjennom 70, 80 og 90 tallet kommer nye stoler, ny messehakel, nytt orgel og to kunstferdig utformete kirkestoler.


Kirkesalen i Risberget er den eneste i sitt slag i vårt land som er i bruk. Et historisk smykke i Finnskogriket - og en sakral perle gjennom sitt liturgiske uttrykk og smakfulle enkelhet.


Tekst: Arne Moseng