Våler Kirkelige Fellesråd
Kirkekontoret
Vålgutua 199
2436 VÅLER I SOLØR
Tlf: 62 42 40 90 / 62 42 40 95
E-post: kirken@vis.kommune.no

Kontortid: Tirs. - Tors. 10:00-14:00
                 Stengt mandag og fredag

KIRKEN I VÅLER

Mariakirken Vålerkirken

Til startsiden

RENSCHORGELETNettskredder:

Sist oppdatert 24.11.2020


Ansvarlig:
Arne Moseng
62 42 40 93 / 90 78 67 71

 ♪  Artikkel: ”Vålers nye Renschorgel” Les her >>>

 ♪  Bilde: ”Disposisjon” Se her >>>

 ♪  Bilde: ”Sidesnitt” Se her >>>

 ♪  Bilde: ”Utsnitt av orgelpipene” Se her >>>

 ♪  Bilde: ”Phil. Neβling” Se her >>>

 ♪  Bilde: ”Orgelet” Se her >>>

 ♪  Artikkel: ”Orgelprosjektet i Våler nye kirke” Les her >>>

 ♪  Artikkel: ”Om Hans Jacob Høyem Tronshaug” Les her >>>