Våler Kirkelige Fellesråd
Kirkekontoret
Vålgutua 199
2436 VÅLER I SOLØR
Tlf: 62 42 40 90 / 62 42 40 95
E-post: kirken@vis.kommune.no

Kontortid: Tirs. - Tors. 10:00-14:00
                 Stengt mandag og fredag

KIRKEN I VÅLER

Mariakirken Vålerkirken

Til startsiden

RADIOGUDSTJENESTER

FRA VÅLER KIRKE 1987-1995         

Nettskredder:

Sist oppdatert 31.08.2022


Ansvarlig:
Arne Moseng
62 42 40 93 / 90 78 67 71

13. søndag etter pinse 1987

På kirkebakken 06-09-1987

4. søndag etter pinse 1989

1. søndag i advent 1991

Kristi åpenbaringsdag 1992

Maria budskapsdag 1992

Skjærtorsdag 1992

2. søndag etter pinse 1992

Siste søndag i kirkeåret 1994

1. juledag 1995

Fra radiogudstjenesten 1. søndag i advent 1991