Våler Kirkelige Fellesråd
Kirkekontoret
Vålgutua 199
2436 VÅLER I SOLØR
Tlf: 62 42 40 90 / 62 42 40 95
E-post: kirken@vis.kommune.no

Kontortid: Tirs. - Tors. 10:00-14:00
                 Stengt mandag og fredag

KIRKEN I VÅLER

Mariakirken Vålerkirken

Til startsiden

Nettskredder:

Sist oppdatert 24.11.2020


Ansvarlig:
Arne Moseng
62 42 40 93 / 90 78 67 71

ORGELMATINÉ  I VÅLER KIRKE

Kantor Daniel Bjørlo

Lørdag 30. mai (Pinseaften) Kl. 12.00HØYTIDSGUDSTJENESTE

I VÅLER KIRKE

1. Pinsedag (31. mai)  KL. 11.00  

Markering av Våler kirkes femårsjubileum
Smittevernreglene for offentlige

arrangement blir ivaretatt.