Våler Kirkelige Fellesråd
Kirkekontoret
Vålgutua 199
2436 VÅLER I SOLØR
Tlf: 62 42 40 90 / 62 42 40 95
E-post: kirken@vis.kommune.no

Kontortid: Tirs. - Tors. 10:00-14:00
                 Stengt mandag og fredag

KIRKEN I VÅLER

Mariakirken Vålerkirken

Til startsiden

PÅSKEN 2018Nettskredder:

Sist oppdatert 24.11.2020


Ansvarlig:
Arne Moseng
62 42 40 93 / 90 78 67 71

VELKOMMEN TIL PÅSKENS GUDSTJENESTER


Palmesøndag 25. mars

Gravberget kirke kl. 11.00: Palmesøndagsgudstjeneste. Nattverd.


Skjærtorsdag 29. mars

Våler kirke kl. 18.00: Påskemåltidsfeiring etter bibelsk-jødisk mønster med nattverd.


Langfredag 30. mars

Våler kirke kl. 18.00: Meditasjonsmusikk på langfredag ved kantor Andrey Mirgorodskiy.


Påskeaften lørdag 31. mars

Risberget kirkesal kl. 17.00: Påskegudstjeneste. Nattverd.


Påskedag søndag 1. april
Våler kirke kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste med dåp og nattverd. Peder Øiseth medvirker på trompet.