Våler Kirkelige Fellesråd
Kirkekontoret
Vålgutua 199
2436 VÅLER I SOLØR
Tlf: 62 42 40 90 / 62 42 40 95
E-post: kirken@vis.kommune.no

Kontortid: Tirs. - Tors. 10:00-14:00
                 Stengt mandag og fredag

KIRKEN I VÅLER

Mariakirken Vålerkirken

Til startsiden

Nettskredder:

Sist oppdatert 24.11.2020


Ansvarlig:
Arne Moseng
62 42 40 93 / 90 78 67 71

MARIAKIRKEN MINNELUND

       Olsokgudstjeneste mandag 29. juli kl. 18.00

Sokneprest Einar Vannebo. Revd David Foster (Church of EngLand). Kantor Daniel Bjørlo.

Nattverd. Ta med stol, kaffe og nistemat.
(Hvis dårlig vær blir gudstjenesten i Våler kirke.)