Våler Kirkelige Fellesråd
Kirkekontoret
Vålgutua 199
2436 VÅLER I SOLØR
Tlf: 62 42 40 90 / 62 42 40 95
E-post: kirken@vis.kommune.no

Kontortid: Tirs. - Tors. 10:00-14:00
                 Stengt mandag og fredag

KIRKEN I VÅLER

Mariakirken Vålerkirken

Til startsiden
Nettskredder:

Sist oppdatert 24.11.2020


Ansvarlig:
Arne Moseng
62 42 40 93 / 90 78 67 71

Eksempel på nestekjærlighet i Våler menighets arbeid


- Sorgmøte – det er et så sørgelig navn!  

- Men hva skal vi kalle det ellers da? Det er jo et møte om sorg for de sørgende.  

- Ja, det er sant. Og sorg møter vi jo alle før eller senere. Men hva vil vi med dette møte da?

- Jeg synes det er viktig at de som kommer kan få høre fra andre om hvordan det er å oppleve sorg fordi det er lett å tro at man er alene om å kjenne på de vonde følelsene.

- Ja, og så må vi ha noe å spise. Det er hyggelig å spise sammen og da er det lettere å si noe om hvordan man har det - hvis man ønsker å dele det da.  

- Det sikkert også godt med litt musikk eller dikt til ettertanke. Ting går ofte så fort i hverdagen at man ikke tar seg tid til å stoppe opp og tenke etter…

- Ja, da sier vi det da. Jeg håper at mange vil komme på møtet! Det er kanskje litt “skummelt” men vi ser jo hvor takknemlige de som kommer er for å ha et sted å nevne sin sorg over den som er gått bort.


 
      
Tilbake til diakoni

Diakoni

NESTEKJÆRLIGHET

Nestekjærlighet kjenner vi igjen fra historien om den barmhjertige samaritan. Jesus hadde oppfordret tilhørerne til å ”elske sin neste”. Noen spurte Jesus: ”hvem er min neste?” Jesu svar var fortellingen om mannen som ble ranet og banket opp. En prest kom forbi der han lå men skynde seg videre. En levitt (en som gjorde tjeneste i tempelet) kom også forbi men gjorde heller ingen ting for den sårede. Til slutt kom en samaritan (en som hadde litt annerledes etnisitet enn jødene og litt annerledes tro). Han bandt sårene til mannen og tok ham til et sted hvor han kunne bli pleiet. Han betalte også for vedkommendes opphold der. Jesus oppfordret tilhørerne til å gjøre likeså.

Noen ganger er vi lik den barmhjertige samaritan. Noen ganger er vi den sårede som trenger at andre skal se oss og binde våre sår. Nestekjærlighet preges av gjensidighet, respekt, likeverd.