Våler Kirkelige Fellesråd
Kirkekontoret
Vålgutua 199
2436 VÅLER I SOLØR
Tlf: 62 42 40 90 / 62 42 40 95
E-post: kirken@vis.kommune.no

Kontortid: Tirs. - Tors. 10:00-14:00
                 Stengt mandag og fredag

KIRKEN I VÅLER

Mariakirken Vålerkirken

Til startsiden

Nettskredder:

Sist oppdatert 24.11.2020


Ansvarlig:
Arne Moseng
62 42 40 93 / 90 78 67 71

TORSDAG 10. JANUAR


Våler kirke kl. 18.00:

Minnemarkering for trafikkofre i Hedmark i 2018. Biskop Solveig Fiske, sokneprest Einar Vannebo, kantor Andrey Mirgorodskiy.

Vaaler Sangforening, dirigert av Arne Moseng.

Victoria Oftestad, blokkfløyte- og sangsolist.


Kl. 17.15 er det fakkeltog fra kommunelokalet til kirken og kl. 17.30 appell, kulturinnslag og lystenning på plassen utenfor kirken.