Våler Kirkelige Fellesråd
Kirkekontoret
Vålgutua 199
2436 VÅLER I SOLØR
Tlf: 62 42 40 90 / 62 42 40 95
E-post: kirken@vis.kommune.no

Kontortid: Tirs. - Tors. 10:00-14:00
                 Stengt mandag og fredag

KIRKEN I VÅLER

Mariakirken Vålerkirken

Til startsiden

Nettskredder:

Sist oppdatert 24.11.2020


Ansvarlig:
Arne Moseng
62 42 40 93 / 90 78 67 71


Våler kirke lørdag 2. februar kl. 11.00-13.00


LØRDAGSKLUBB

for barn med babysang for de minste.

Samlingsstund, sang, leker og

formingsaktiviteter for de større.

Saft, kaffe og litt å bite i for barn og foreldre.