Våler Kirkelige Fellesråd
Kirkekontoret
Vålgutua 199
2436 VÅLER I SOLØR
Tlf: 62 42 40 90 / 62 42 40 95
E-post: kirken@vis.kommune.no

Kontortid: Tirs. - Tors. 10:00-14:00
                 Stengt mandag og fredag

KIRKEN I VÅLER

Mariakirken Vålerkirken

Til startsiden

MUSIKK OG KULTUR


Nettskredder:

Sist oppdatert 01.03.2021


Ansvarlig:
Arne Moseng
62 42 40 93 / 90 78 67 71

Kirkemusikken forener et åndelig og et musikalsk siktemål.

Kirkemusikken tolker og formidler kristen tro.

Den er menighetens felles svar på Guds tale til oss,

og støtter og gir næring til det åndelige livet i Våler og Gravberget menigheter.Kirkens trosbekjennelse lovpriser Gud som skaper av alle ting. Skriften lærer oss at mennesket, skapt i Guds bilde, er forvalter av hans gode gaver. Hele skaperverket er fylt med toner og rytmer.

Når mennesket spiller, synger og leker, lytter det til lyden fra skaperverket, gir denne lyden form og tar på den måten imot Guds gaver. Kirken forstår derfor all kunst og kreativitet som del av forvalteroppdraget. Når vi uttrykker oss musikalsk, er det både til ære for Gud og til gagn og glede for hverandre.

Guds folk er et folk som synger, spiller og danser for Herren. Gjennom alle tider har musikken hatt sin naturlige plass i kirken. I gudstjenesten blir gudsrikefellesskapet synlig som et syngende folk.

«… og syng sammen med salmer og hymner og åndelige sanger.

Syng og spill av hjertet for Herren»  (Ef. 5,19)


Kirkens oppdrag er gitt gjennom evangeliet. I dette oppdraget har musikken en helt sentral funksjon. Musikken setter kirken i stand til å nå lenger i kommunikasjonen, slik at budskapet når lenger.

«Jeg skjemmes ikke over å si offentlig at nest etter teologien finnes det ikke noen kunstart som kan måle seg med musikken. Bare musikken kan skape det som teologien på annet vis gjør, nemlig å gi ro og glede til menneskesjelen» (Martin Luther)


Musikk bygger broer mellom kirken og samfunnet ellers, gjennom samarbeid og kulturforvaltning på tvers av sjangre og tradisjoner – mellom generasjoner og mennesker i ulike faser av livet.

Kirkerommet representerer noe av de mest attraktive konsertlokalene vi har. Mange mennesker finner hvert år veien til kirken i forbindelse med konserter og andre kulturelle arrangementer.

Kirken skal være tydelig på at kirkerommet er et vigslet rom og dermed annerledes enn andre konsertlokaler. Det som skjer i kirken, har et overordnet mål: å ære Gud og bygge opp menigheten. Konserter og andre kulturelle arrangementer i kirken skal settes i en ramme som viser at dette er siktemålet. Innenfor denne rammen er det rom for glede, håp, tro, fortvilelse –

ja alle menneskelige ytringer, formidlet med ulike kunstneriske virkemidler.


I Våler og Gravberget menigheter har dette i tiår etter tiår vært grunnlaget for det Kirkemusikalske / Kulturelle arbeidet. Slik også i fortsettelsen. Dimensjonen og utfordringene i innledningen er vår felles visjon.

«Alt som har ånde skal love Herren. Halleluja» (Salme 150,6)
Tilrettelagt: Arne Moseng

Utdrag fra/Kilde: Plan for kirkemusikk i Den norske kirke