Våler Kirkelige Fellesråd
Kirkekontoret
Vålgutua 199
2436 VÅLER I SOLØR
Tlf: 62 42 40 90 / 62 42 40 95
E-post: kirken@vis.kommune.no

Kontortid: Tirs. - Tors. 10:00-14:00
                 Stengt mandag og fredag

KIRKEN I VÅLER

Mariakirken Vålerkirken

Til startsiden

Nettskredder:

Sist oppdatert 03.11.2021


Ansvarlig:
Arne Moseng
62 42 40 93 / 90 78 67 71


* NÅ KAN VI FYLLE KIRKENE *


Lørdag 25. september kl. 16.00 ble de nasjonale smitteverntiltakene i kirkene,
som i samfunnet forøvrig, opphevet.

"Et stort og rungende jubelrop fra meg",
sier Kirkerådsleder

Kristin Gunleiksrud Raaum.