Våler Kirkelige Fellesråd
Kirkekontoret
Vålgutua 199
2436 VÅLER I SOLØR
Tlf: 62 42 40 90 / 62 42 40 95
E-post: kirken@vis.kommune.no

Kontortid: Tirs. - Tors. 10:00-14:00
                 Stengt mandag og fredag

KIRKEN I VÅLER

Mariakirken Vålerkirken

Til startsiden

VÅLER NYE KIRKENettskredder:

Sist oppdatert 24.11.2020


Ansvarlig:
Arne Moseng
62 42 40 93 / 90 78 67 71

2016:   Statens Byggeskikkpris tildelt Våler nye kirke. Les her >>>

2016:   Innlandets Trepris tildelt Våler nye kirke. Les her >>>

2015:   Byggindustriens pris tildelt Våler nye kirke. Les her >>>

2015:   Orgelet i Våler kirke. Les her >>>

2015:   Aksjon ”Stoler til våler kirke”. Les her >>>

2015:   Våler kirke vigslet. Les her >>>

2015:   ”Lovsang til Våler nye kirke”. Les her >>>

2015:   Kirkefestuka 24.-31. mai. Les her >>>

2015:   Tilleggsbevilgning Våler kirke. Les her >>>

2015:   Gaver til Våler nye kirke har passert 3 million kroner. Les her >>>

2014:   Gavekort til inntekt for Våler nye kirke. Se her >>>

2014:   Grunnsteinsnedleggelse Våler nye kirke. Se her >>>

Østlendingen forhåndsomtaler begivenheten der grunnsteinen til Våler
nye kirke skal legges ned i sin nettutgave 12.03.2014.
Se her >>>

2014:   Informasjons- og veiledningsplikt ifm. bygging av ny kirke i Våler. Se her >>>

2014:   Milliongave fra Sparebanken Hedmark til Våler nye kirke. Se her >>>

2014:   Gaver til Våler nye kirke har passert 2,5 millioner kroner. Se her >>>

2014:   Databilder av Våler nye kirke. Se her >>>

2013:   Våler nye kirke: Anbud bygg. Les her >>>
2013:
  Gaver til Våler nye kirke har passert 1 million kroner. Les her >>>
2013:
  Støtt byggingen av Våler nye kirke. Les her >>>

2013:   Vi løfter i flokk for Våler nye kirke. Les her >>>

2013:   Valg av byggekomité og organisering av prosessen videre. Les her >>>

2013:   Fremdriften i arbeidet med ny kirke i Våler. Les her >>>