Våler Kirkelige Fellesråd
Kirkekontoret
Vålgutua 199
2436 VÅLER I SOLØR
Tlf: 62 42 40 90 / 62 42 40 95
E-post: kirken@vis.kommune.no

Kontortid: Tirs. - Tors. 10:00-14:00
                 Stengt mandag og fredag

KIRKEN I VÅLER

Mariakirken Vålerkirken

Til startsiden
Nettskredder:

Sist oppdatert 24.11.2020


Ansvarlig:
Arne Moseng
62 42 40 93 / 90 78 67 71

Eksempel på inkluderende fellesskap i Våler menighets arbeid


Høstlyset får de fargesprakende vinduer i kapellet til å skinne innover gulvet med sin varme.  Det har vært gudstjeneste og nå inviteres alle til en enkel kirkekaffe.  

To unge menn fra Etiopia har funnet veien til kapellet i dag. De har tilholdssted på transittmottaket på Haslemoen. Den ene har ventet på å få svar om sin asylsøknad i 4-5 måneder. Den andre – noe kortere. Begge er langt hjemmefra.  

På den andre siden av midtgangen sitter en eldre, pen dame. Hun har bodd de fleste av sine 94 år i bygda. Til tross for sin høye alder er hun ofte å se i sentrum hvor hun går med sin støttende rullator.

Hun ser nysgjerrig på de to unge menn og sier: “Jeg vil så gjerne at de skal hilse på meg når de ser meg. For jeg kommer ikke til å kjenne dem igjen.”  

Den eldre damen introduseres for de to unge menn og den ene mannen utbryter med ærbødighet: “Good morning, Mamma!” mens han trykker hennes hånd.  

 
      
Tilbake til diakoni

Diakoni

INKLUDERENDE FELLESSKAP

Inkluderende fellesskap bygger på tanken om at alle mennesker er skapt i Guds bilde. Det betyr at vi er Gud-villet, Gud-elsket og høyt verdifulle. Det betyr også at i kirken skal det være plass til alle. Det er utfordrende fordi vi er forskjellige. Vår “annerledeshet” kan føre til usikkerhet eller frykt men i kirken og i livet ellers er vi oppfordret til å møte “den andre” med respekt og åpenhet.