Våler Kirkelige Fellesråd
Kirkekontoret
Vålgutua 199
2436 VÅLER I SOLØR
Tlf: 62 42 40 90 / 62 42 40 95
E-post: kirken@vis.kommune.no

Kontortid: Tirs. - Tors. 10:00-14:00
                 Stengt mandag og fredag

KIRKEN I VÅLER

Mariakirken Vålerkirken

Til startsiden
Nettskredder:

Sist oppdatert 24.11.2020


Ansvarlig:
Arne Moseng
62 42 40 93 / 90 78 67 71

GUDSTJENESTE I VÅLER KIRKE


Søndag 4. mars kl. 17.00Sokneprest Einar Vannebo.Kantor Andrey Mirgorodskiy.

VÅLER KANTORI. Dirigent Arne Moseng.


Kirkekaffe, årsmøte og fest for frivillige på Kirketorget.