Våler Kirkelige Fellesråd
Kirkekontoret
Vålgutua 199
2436 VÅLER I SOLØR
Tlf: 62 42 40 90 / 62 42 40 95
E-post: kirken@vis.kommune.no

Kontortid: Tirs. - Tors. 10:00-14:00
                 Stengt mandag og fredag

KIRKEN I VÅLER

Mariakirken Vålerkirken

Til startsiden

GRAVBERGET KIRKENettskredder:

Sist oppdatert 24.11.2020


Ansvarlig:
Arne Moseng
62 42 40 93 / 90 78 67 71

"I sitt uttrykk skal det være noe eget opphøyet over et gudshus. For innerst inne bærer det i seg alle tiders og slekters drøm om en himmel." Arkitekt Magnus Poulsson


Det var Aktieselskapet Borregaard som i 1955 skjenket kirken som en gave til befolkningen i Gravberget. Det amerikanske tidsskriftet Life har beskrevet kirken blant de 10 mest spesielle kirkebygg i verden. Arkitekt Poulsson formet bygget etter grantreets ranke form, i slekt med våre gamle stavkirker og vår egen tid. "Et særpreget kunstverk. I hver detalj avstemt etter sted og omgivende natur. Dristighet, verdighet og kunnen i en lykkelig syntese."


Vegger, tårn og tak er kledd med profilert spon (ca. 50 000) som det har vært skikk og bruk gjennom århundrer i landet vårt. Tårnet bæres av fire sponkledde strebere, og i åpningen mellom tårn og kirketak henger kirkeklokken.


Man kommer inn i kirken fra hjørnet mot syd, slik at man får den største lengde etter diagonalen inn mot koret. Dagslyset kommer inn fra lange vindusfriser bak benkene. Det er lagt vekt på - i utforming og fargevirkning - å skille koret fra skipet. Arkitekten utarbeidet en målsatt interiørskisse med motiver for to figurfriser. det var to unge kunstnere, Dag Frogner og Thorstein Rittun, som malte frisene og Kristusfiguren med himmelvelvingen som bakgrunn.

Kirken har 154 sitteplasser.


På alteret står en frittstående skulptur; Maria med barnet - laget og støpt i lueforgylt bronse av Arnold Haukeland. Ingen annen Luthersk kirke har et slikt symbol på sitt alter.


Den 30. oktober 1955 ble kirken vigslet av Biskop Kristian Schjelderup. Et besøk i Gravberget kirke er en opplevelse for livet.

Tekst: Arne Moseng