Våler Kirkelige Fellesråd
Kirkekontoret
Vålgutua 199
2436 VÅLER I SOLØR
Tlf: 62 42 40 90 / 62 42 40 95
E-post: kirken@vis.kommune.no

Kontortid: Tirs. - Tors. 10:00-14:00
                 Stengt mandag og fredag

KIRKEN I VÅLER

Mariakirken Vålerkirken

Til startsiden

GRAVBERGET MENIGHETSRÅD

(Perioden 01.11.15 - 31.10.19)
Medlemmer:


Eva Margrethe Olastuen     Leder           

Bjørg L. Bråten                   Nestleder

Ruth Skolegården               Sekretær

Kjell Myrvold  

    

Varamedlemmer:    

Solveig Bjørnerud

Helge Østgård  

Rune Kørra

Laila I. S. Enberget

Tove Laila Nedgården   

Nettskredder:

Sist oppdatert 24.11.2020


Ansvarlig:
Arne Moseng
62 42 40 93 / 90 78 67 71