Våler Kirkelige Fellesråd
Kirkekontoret
Vålgutua 199
2436 VÅLER I SOLØR
Tlf: 62 42 40 90 / 62 42 40 95
E-post: kirken@vis.kommune.no

Kontortid: Tirs. - Tors. 10:00-14:00
                 Stengt mandag og fredag

KIRKEN I VÅLER

Mariakirken Vålerkirken

Til startsiden

GAMMEL ALTERTAVLE I VÅLER KIRKE


Påbegynt 1683(4)   Skulle være gave til Våler kirke fra Sokneprest Oluf Th. Blix, men han døde i 1687. Hans etterfølger i kallet  - og ekteskapet Nils HansenTanke fullførte

tavla/gaven – påførte sitt eget navn  og årstallet 1697. Da ny kirke ble oppført ved Kongeveien og vigslet i 1806 – ble tavla oppbevart  i tårnet. I 1916 ble den hentet fram og

plassert på Nordre galleribrystning. Ble berget i brannen 2009 og fikk sin plass i Våler nye kirke 2016.

Utførelsen av altertavla: Treskjærer Johannes Lauritsen Skraastad (1648-1700) og Treskjærer/maler Thomas Blix  (1676-1729) sønn av Oluf Thomassen Blix (Født 1650) Sokneprest i Hof
1675 til sin død 1687.

Den opprinnelige Evangelisten Matteus er borte. Treskjærer Ragnar Nysæther laget ny i 2016/17.
Malt av Gun B. Løken.


Øverst:

FADEREN I DEN SEIRENDE SØNNENS SKIKKELSE  (Den seirende Kristus)

Søyle venstre:

APOSTELEN PAULUS Med brukket sverd – Den første misjonær -  Som inskripsjonen i tavla er hentet fra.

Søyle høyre:

APOSTELEN SIMON PETER Apostelfyrsten. Klippen. Den første Pave

Det runde midtfeltet:

JESUS I GETSEMANE HAGE

Brystningen fra venstre:

EVANGELISTENE/SYMBOLIKKEN ( Se De fire livsvesener Åp. 4,6 f)  

JOHANNES (Symbol Ørn)   LUKAS (Symbol Okse

MATTEUS (Symbol Menneske)  MARKUS (Symbol Løve)

Nisje venstre:

APOSTELEN JOHANNES Med kalk/beger i hånda.

Nisje høyre:

APOSTELEN JAKOB (DEN ELDRE) (Deler av hendene er borte – og  Pilegrimstav )

Hovedfeltet:

JESUS PÅ KORSET: Mor Maria og Maria Magdalene (fra Magdala) apostel til apostlene.

Nedre midtfeldt. Inskripsjon. Teksten oversatt:

”For blant dere anså jeg meg ikke for å vite noe som helst, annet enn om Jesus Kristus og hans korsfestelse” (1. Kor. Kapittel 2 vers 2)

Inskripsjon:

PASTORE LOCI  (Stedets Prest)

NICOLAI JOHANNES TANCHE (Nils Hansen Tanke)

(Nils på latin = Nikolaus.  Hans = Johannes)


Merknad:

APOSTEL: Utsending

EVANGELIST: (Tittel i Det Nye Testamentet.)  Predikant: Bringe gode nyheter. Forkynner.


Våler i Solør April 2017

 Arne Moseng


Kilder: Kristne symboler – kunst, kultur, tro og tradisjon. Riksarkivet. Biografisk leksikon m.m.

Nettskredder:

Sist oppdatert 24.11.2020


Ansvarlig:
Arne Moseng
62 42 40 93 / 90 78 67 71

Stort bilde av gammel altertavle

Klikk på bildet for å se
det i større utgave.