Våler Kirkelige Fellesråd
Kirkekontoret
Vålgutua 199
2436 VÅLER I SOLØR
Tlf: 62 42 40 90 / 62 42 40 95
E-post: kirken@vis.kommune.no

Kontortid: Tirs. - Tors. 10:00-14:00
                 Stengt mandag og fredag

KIRKEN I VÅLER

Mariakirken Vålerkirken

Til startsiden

GAMLE VÅLER KIRKENettskredder:

Sist oppdatert 09.10.2021


Ansvarlig:
Arne Moseng
62 42 40 93 / 90 78 67 71

Beliggende til Gamle Kongevei. Hovedferdselsåre Christiania-Trondheim til et stykke ut på 1800 tallet. Pilegrimsvei.


Våler kirke ble innviet torsdag 26. juni 1806 av Biskop Fredrik J. Beck. Bygningsarbeidene begynte i 1804 - og byggmester var Amund Nilsen Glope fra Biri. Utførelsen var korskirke med laftet tømmer. 500 sitteplasser. Opprinnelig upanelt både utvendig og innvendig. Tårn i vest med åttekantet spir. Fram til 1916 var taket dekket med rød takstein. Høyden til toppen av spiret var 47 meter. (Den høyeste kirken i Solør.) Kostnad: 2094 spesidaler og 21 ort.

I 1860 årene kom en større modernisering av kirken. Panelt og malt både utvendig og innvendig. Veranda foran inngangspartiet. Himlingen fikk dekorasjoner.


I 1916 ble en ny stor restaurering gjennomført. Takstein skiftet ut. Nye farger. Kathedralglass i vinduene. Lysekroner og gulvløpere m.m.


Fra 1960 årene fortsatte forskjellige ombygginger, restaureringer, etterisolering og nyanskaffelser. Et flott orgel (et av bispedømmets største) kom i 1968.


Et spesielt særpreg i kirken var det store Prekestolsalteret. Antageligvis bygd av en omreisende kunstner. Døpefonten i kleberstein dateres til ca. 1150 (skaffet til Mariakirken). Den gamle altertavlen - også fra Mariakirken - ble gitt som gave 1697. I 2006 ble 200 årsjubileet feiret med stor festivitas. Bl.a. festgudstjeneste og jubileumskonsert.


Natt til 29. mai 2009 brenner kirken ned til grunnen. Brannen var påsatt. Ingen er enda blitt gjort ansvarlig for denne udåden. En del av inventaret reddes ut, bl.a. døpefonten og den gamle altertavlen.


Tekst: Arne Moseng