Våler Kirkelige Fellesråd
Kirkekontoret
Vålgutua 199
2436 VÅLER I SOLØR
Tlf: 62 42 40 90 / 62 42 40 95
E-post: kirken@vis.kommune.no

Kontortid: Tirs. - Tors. 10:00-14:00
                 Stengt mandag og fredag

KIRKEN I VÅLER

Mariakirken Vålerkirken

Til startsiden

Nettskredder:

Sist oppdatert 16.11.2021


Ansvarlig:
Arne Moseng
62 42 40 93 / 90 78 67 71


Allehelgensgudstjenester


Søndag 7. november

Gravberget kirke kl. 11.00.

Risberget kirkesal kl. 13.30.

Kine Evensen er solist ved begge gudstjenestene.


Våler kirke kl 17.00.

Våler kantori medvirker.

Takkoffer til kirkemusikalsk arbeid.

Vi minnes og tenner lys for alle som har

gått bort det siste året.

Kirkekaffe.