Våler Kirkelige Fellesråd
Kirkekontoret
Vålgutua 199
2436 VÅLER I SOLØR
Tlf: 62 42 40 90 / 62 42 40 95
Fax: 62 42 40 71
E-post: kirken@vaaler-he.kommune.no

Kontortid: Tirsdag - torsdag 10:00-14:00
                 Stengt mandag og fredag

KIRKEN I VÅLER

Mariakirken Vålerkirken

Til startsiden

Vålerkirken

VÅLER MENIGHETS ÅRSMØTE 2014


Nettskredder:

Sist oppdatert 09.04.2018


Ansvarlig:
Arne Moseng
62 42 40 93 / 90 78 67 71

Til startsiden

VELKOMMEN TIL VÅLER MENIGHETS
ÅRSMØTE 2014


      …med markering av det frivillige arbeidet
og Grunnlovsjubileet!

Våler Kommunelokale
søndag 23. februar kl. 11.00

 Gudstjeneste

 Årsmøte

 Varm lunsj, kaffe og kaker

 Utlodning


Våler menighetsråd