Våler Kirkelige Fellesråd
Kirkekontoret
Vålgutua 199
2436 VÅLER I SOLØR
Tlf: 62 42 40 90 / 62 42 40 95
Fax: 62 42 40 71
E-post: kirken@vaaler-he.kommune.no

Kontortid: Tirsdag - torsdag 10:00-14:00
                 Stengt mandag og fredag

KIRKEN I VÅLER

Vålerkirken

Til startsiden


Nettskredder:

Sist oppdatert 16.02.2016


Ansvarlig:
Arne Moseng
62 42 40 93 / 90 78 67 71

VINTERFESTEN I VÅLER
5.-13. FEBRUAR 2016

Her er programmet >>>