Våler Kirkelige Fellesråd
Kirkekontoret
Vålgutua 199
2436 VÅLER I SOLØR
Tlf: 62 42 40 90 / 62 42 40 95
E-post: kirken@vis.kommune.no

Kontortid: Tirs. - Tors. 10:00-14:00
                 Stengt mandag og fredag

KIRKEN I VÅLER

Mariakirken Vålerkirken

Til startsiden

Våler kirke vigslet
Nettskredder:

Sist oppdatert 24.11.2020


Ansvarlig:
Arne Moseng
62 42 40 93 / 90 78 67 71

VÅLER KIRKE VIGSLET
Biskop Solveig Fiske vigslet Våler kirke søndag 24. mai (pinsedag). 550 mennesker var tilstede.

KIRKEFESTUKA BLE EN STOR SUKSESS
Til sammen har godt over 3000 besøkt arrangementene.

Les her >>>