Våler Kirkelige Fellesråd
Kirkekontoret
Vålgutua 199
2436 VÅLER I SOLØR
Tlf: 62 42 40 90 / 62 42 40 95
Fax: 62 42 40 71
E-post: kirken@vaaler-he.kommune.no

Kontortid: Tirsdag - torsdag 10:00-14:00
                 Stengt mandag og fredag

KIRKEN I VÅLER

Mariakirken Vålerkirken

Til startsiden

VIGSELNettskredder:

Sist oppdatert 09.04.2018


Ansvarlig:
Arne Moseng
62 42 40 93 / 90 78 67 71

Til dere som planlegger kirkelig vigsel, er vel det første spørsmålet ofte, hvilken
kirke skal en velge? I Våler prestegjeld kan vi tilby tre steder som kan være aktuelle. Gravberget kirke, Våler kapell og Minnelunden for Mariakirken.

Inntil Våler nye kirke står ferdig, er det mulig å gifte seg, uten kostnad for brudeparet, i en av kirkene i Åsnes kommune. Dersom en ønsker å gifte seg utenom disse kirkestedene, må en avklare det med prosten i Solør.


En kirkelig vielse er todelt, med ekteskapsinngåelse og gudstjenestelig handling.
Ved borgerlig inngått ekteskap, er det fullt ut mulig å ha en kirkelig forbønnshandling senere. Når dato for vigsel/forbønnshandlingen er bestemt og avklart med kirkekontoret, sendes det ut et vigselshefte til brudeparet med veiledning om hva en kan velge selv, f.eks. måten ekteskapsinngåelsen skal foregå på, bibeltekster som skal leses, og annet ved liturgien i kirken.


I god tid før bryllupsdagen blir brudeparet invitert til en vigselssamtale, hvor prest og organist er  behjelpelige med valg av salmer, inngangs- og utgangsmusikk, solostinnslag, pynting av kirken osv. Noen brudepar ønsker å lage eget program til vielsen, med skrevne salmetekster. Andre bruker salmebøkene som er i kirken.


Brudepar bosatt utenfor Våler kommune og som ønsker å gifte seg  f.eks. i Gravberget kirke, må både betale kirkeleie og prestehonorar.  Bor foreldrene i kommunen får en rimeligere kirkeleie. Dersom brudeparet bor i en av de andre kommunene i Solør prosti, betaler en ikke honorar til presten.
Følgende betalingssatser gjelder for personer som ikke er bosatt i Våler kommune:
 Vielse i Gravberget kr. 3.500.-

Vielse i Våler kr. 3.000.-
Hvis en forelder bor i Våler, settes leie av kirken til kr.1.500.-

Honorar til prest kr. 2.500,-  
Bispedømmekontoret sender faktura til dem som har bedt om tjenesten, og følger opp innbetalingene.


Les mer om vigsel på Den Norske Kirkes hjemmeside >>>

Livets gang

Tilbake til ”Livets gang”