Våler Kirkelige Fellesråd
Kirkekontoret
Vålgutua 199
2436 VÅLER I SOLØR
Tlf: 62 42 40 90 / 62 42 40 95
E-post: kirken@vis.kommune.no

Kontortid: Tirs. - Tors. 10:00-14:00
                 Stengt mandag og fredag

KIRKEN I VÅLER

Mariakirken Vålerkirken

Til startsiden

VED LIVETS SLUTTNettskredder:

Sist oppdatert 24.11.2020


Ansvarlig:
Arne Moseng
62 42 40 93 / 90 78 67 71

Og ved tidens grense lever fortsatt

dine løftesord ved døpefonten,

dåpens lys forblir når livet slukner.

(Svein Ellingsen)En av de livserfaringene som griper dypt inn i våre liv, er at noen vi er glade i dør. Noen har levd lenge – andre dør i livets begynnelse. Mye er ulikt for dem som er igjen. Det siste farvel er noe vi har felles. Egne ritualer for gravferd hjelper oss å ta avskjed og til å sørge sammen med andre. Den norske kirke i Våler står til tjeneste for en verdig avskjed med den døde.


I tiden før gravferden er det mange ting å ta stilling til. Begravelsesbyråene eller presten vil kunne gi veiledning og oversikt over det som må gjøres. Det er vanlig at presten som skal tjenestegjøre ved  gravferden har en eller flere samtaler med de nærmeste pårørende.

Snakke om det som har hendt, ord, tanker og følelser i sorgen. Her vil man også drøfte de praktiske spørsmålene omkring gravferden.

Begravelsesbyrået kan ta hånd om de fleste praktiske oppgavene. De kjenner lokale skikker og rutiner. Regelverk for offentlige støtteordninger, melding om dødsfall m.m.


Gravferd etter kirkens ordning er en handling av gudstjenestlig karakter. Salmer, sanger og musikk som skal brukes må derfor skje i samarbeid med prest og organist.Les mer om gravferd på Den Norske Kirkes hjemmeside >>>

Tilbake til ”Livets gang”

Livets gang