Våler Kirkelige Fellesråd
Kirkekontoret
Vålgutua 199
2436 VÅLER I SOLØR
Tlf: 62 42 40 90 / 62 42 40 95
E-post: kirken@vis.kommune.no

Kontortid: Tirs. - Tors. 10:00-14:00
                 Stengt mandag og fredag

KIRKEN I VÅLER

Mariakirken Vålerkirken

Til startsiden

AKSJON ”STOLER TIL VÅLER KIRKE”Våler menighetsråd uttrykker stor takk for i alt 370.000,- kr.
som pr. 30. juni 2015 er kommet inn til vår stolaksjon.Imidlertid mangler vi enda 180.000,- for å fullfinansiere innkjøpet.

Derfor ber vi igjen om støtte. Stolen koster pr. stk. 1430,- kr.


Du kan sette ditt beløp inn på kto. nr. 1913 64 18575


Med hilsen

Våler menighetsråd

Åse Lonkemoen Hansen


Nettskredder:

Sist oppdatert 24.11.2020


Ansvarlig:
Arne Moseng
62 42 40 93 / 90 78 67 71