Våler Kirkelige Fellesråd
Kirkekontoret
Vålgutua 199
2436 VÅLER I SOLØR
Tlf: 62 42 40 90 / 62 42 40 95
Fax: 62 42 40 71
E-post: kirken@vaaler-he.kommune.no

Kontortid: Tirsdag - torsdag 10:00-14:00
                 Stengt mandag og fredag

KIRKEN I VÅLER

Mariakirken Vålerkirken

Til startsiden
Nettskredder:

Sist oppdatert 09.04.2018


Ansvarlig:
Arne Moseng
62 42 40 93 / 90 78 67 71

SØKERE TIL
SOKNEPRESTSTILLINGEN I VÅLER


Ingfrid Norum (61 år).

Sokneprest i Senja.

Tidligere stiftspraktikant i Vinger og Odal Prosti.


(Foto: torsken.kommune.no)


Dag Harald Undheim (57 år).

Vikarprest.

Rektor Bogafjell skole.


(Foto: Årstein Gilje - GBnett)


Annie Birkdal (57 år).

Prest i Solbjerg, Danmark.


De to første er innkalt til intervju 27. mai.

Tilsetting skjer 13. juni i bispedømmerådet.


Sokneprest i Våler Reidun Rakotonirainy fratrer 1. oktober.