Våler Kirkelige Fellesråd
Kirkekontoret
Vålgutua 199
2436 VÅLER I SOLØR
Tlf: 62 42 40 90 / 62 42 40 95
Fax: 62 42 40 71
E-post: kirken@vaaler-he.kommune.no

Kontortid: Tirsdag - torsdag 10:00-14:00
                 Stengt mandag og fredag

KIRKEN I VÅLER

Mariakirken Vålerkirken

Til startsidenNettskredder:

Sist oppdatert 09.04.2018


Ansvarlig:
Arne Moseng
62 42 40 93 / 90 78 67 71

SALMESANG I REFORMASJONENS JUBILEUMSÅR!


En stort anlagt salmekveld i Våler kirke skal markere 500 års jubileet for reformasjonen i vår menighet. Salmene er en kulturskatt vi skal synge med stor frimodighet – og
bringe videre i kommende generasjoner.


Kjente og kjære salmer av Luther, Grundtvig, Landstad, Blix, Kingo og Dass – og noen litt nyere bl.a. av Hoem. Vår Gud han er så fast en borg, Kirken den er et gammelt hus, Himmelske Fader, Salige visshet, Herre Gud ditt dyre navn og ære, Deg å få skode og Guds kirkes grunnvoll ene - er noen av salmene som skal tone ut i vårt høgreiste kirkerom.


Korene Vaaler Sangforening, Elverum Damekor og Våler Kantori er med. Peder Øiseth spiller trompet. Andrey Mirgorodskiy er organist.

Einar Vannebo presenterer salmene. Dirigent er Arne Moseng.


En historisk, jubilerende og nyskapende salmekveld i Våler kirke. Den må du bli med på!