Våler Kirkelige Fellesråd
Kirkekontoret
Vålgutua 199
2436 VÅLER I SOLØR
Tlf: 62 42 40 90 / 62 42 40 95
Fax: 62 42 40 71
E-post: kirken@vaaler-he.kommune.no

Kontortid: Tirsdag - torsdag 10:00-14:00
                 Stengt mandag og fredag

KIRKEN I VÅLER

Mariakirken Vålerkirken

Til startsiden

PROTOKOLLER VÅLER MENIGHETSRÅD

Nettskredder:

Sist oppdatert 04.12.2018


Ansvarlig:
Arne Moseng
Mobil: 907 86 771

Siste møtebok: 22.11.2018 >>>