Våler Kirkelige Fellesråd
Kirkekontoret
Vålgutua 199
2436 VÅLER I SOLØR
Tlf: 62 42 40 90 / 62 42 40 95
Fax: 62 42 40 71
E-post: kirken@vaaler-he.kommune.no

Kontortid: Tirsdag - torsdag 10:00-14:00
                 Stengt mandag og fredag

KIRKEN I VÅLER

Mariakirken Vålerkirken

Til startsiden

NY KIRKEVERGE I VÅLER1. februar 2011 begynte Arild Lande i sin stilling som kirkeverge i Våler. Han er 46 år, og har høy kompetanse og erfaringsbakgrunn. Vi ønsker han lykke til i en krevende og omfattende funksjon for kirken i Våler. Selv sier Arild: "Jeg har blitt tatt veldig godt i mot. Både kollegaer, fellesråd/menighetsråd, sokneprest, prost, Våler kommune og alle som har kommet innom kontoret de siste dagene, har vært veldig hyggelige og inkluderende. Jeg kjenner at dette gir kjempeinspirasjon til å jobbe i et godt fellesskap for mange gode saker fremover."
Nettskredder:

Sist oppdatert 09.04.2018


Ansvarlig:
Arne Moseng
62 42 40 93 / 90 78 67 71

 
      
Tilbake til arkiv

Arkiv