Våler Kirkelige Fellesråd
Kirkekontoret
Vålgutua 199
2436 VÅLER I SOLØR
Tlf: 62 42 40 90 / 62 42 40 95
Fax: 62 42 40 71
E-post: kirken@vaaler-he.kommune.no

Kontortid: Tirsdag - torsdag 10:00-14:00
                 Stengt mandag og fredag

KIRKEN I VÅLER

Mariakirken Vålerkirken

Til startsiden

GUDSTJENESTER PÅSKEN 2015


                   

Nettskredder:

Sist oppdatert 09.04.2018


Ansvarlig:
Arne Moseng
62 42 40 93 / 90 78 67 71

GOD PÅSKE!

VELKOMMEN TIL PÅSKENS GUDSTJENESTER!

Prest: Ingfrid Norum.
Organist: Arne Moseng.

Søndag 29. mars - Palmesøndag.
Kl. 11.00: Gravberget kirke
Kl. 13.00: Risberget kirkesal. Dåpsgudstjeneste.
Prest: Odd-Cato Kristiansen.

Lørdag 4. april - Påskeaften.
Kl. 17.00: Risberget kirkesal.

Søndag 5. april - Påskedag.
Kl. 11.00: Våler kapell.
Trompet: Peder Øiseth.