Våler Kirkelige Fellesråd
Kirkekontoret
Vålgutua 199
2436 VÅLER I SOLØR
Tlf: 62 42 40 90 / 62 42 40 95
Fax: 62 42 40 71
E-post: kirken@vaaler-he.kommune.no

Kontortid: Tirsdag - torsdag 10:00-14:00
                 Stengt mandag og fredag

KIRKEN I VÅLER

Mariakirken Vålerkirken

Til startsiden


Nettskredder:

Sist oppdatert 09.04.2018


Ansvarlig:
Arne Moseng
62 42 40 93 / 90 78 67 71

ANDREY MIRGORODSKIY

Tilsatt som ny Kantor i Våler fra 1. november.

Innsettes ved gudstjenesten i Våler kirke 20. november.

♫ Født 1978.
♫ Har bodd i Norge de siste 6 år.
♫ 5 årig utdannelse fra Gnesins
    Musikkakademi i Moskva.
♫ Fullført 4 år kandidatstudium
    i Kirkemusikk ved Høyskolen i Oslo.