Våler Kirkelige Fellesråd
Kirkekontoret
Vålgutua 199
2436 VÅLER I SOLØR
Tlf: 62 42 40 90 / 62 42 40 95
E-post: kirken@vis.kommune.no

Kontortid: Tirs. - Tors. 10:00-14:00
                 Stengt mandag og fredag

KIRKEN I VÅLER

Mariakirken Vålerkirken

Til startsiden

MILLIONGAVE FRA SPAREBANKEN HEDMARK
TIL VÅLER NYE KIRKE


Nettskredder:

Sist oppdatert 24.11.2020


Ansvarlig:
Arne Moseng
62 42 40 93 / 90 78 67 71

I desember 2013 søkte innsamlingskomiteen i Våler menighetsråd Sparebanken Hedmark om økonomisk støtte i forbindelse med
Våler nye kirke.

10. februar 2014 meddeler administrerende direktør Richard Heiberg  at banken har gitt en gave på 1 million kroner  til kunstnerisk utsmykning av kirken.

Vi takker for gaven – og takk for
gavene fra alle givere.


Våler menighetsråd.
Våler kirkelige fellesråd.