Våler Kirkelige Fellesråd
Kirkekontoret
Vålgutua 199
2436 VÅLER I SOLØR
Tlf: 62 42 40 90 / 62 42 40 95
E-post: kirken@vis.kommune.no

Kontortid: Tirs. - Tors. 10:00-14:00
                 Stengt mandag og fredag

KIRKEN I VÅLER

Mariakirken Vålerkirken

Til startsiden

VÅLER MENIGHETSBLAD


         

Nettskredder:

Sist oppdatert 17.01.2021


Ansvarlig:
Arne Moseng
Mobil: 907 86 771

1

2

3

4

5

2015

2016

1

2

3

5

4