Våler Kirkelige Fellesråd
Kirkekontoret
Vålgutua 199
2436 VÅLER I SOLØR
Tlf: 62 42 40 90 / 62 42 40 95
E-post: kirken@vis.kommune.no

Kontortid: Tirs. - Tors. 10:00-14:00
                 Stengt mandag og fredag

KIRKEN I VÅLER

Mariakirken Vålerkirken

Til startsiden

KONFIRMASJON     Tilbake til ”Livets gang”

Nettskredder:

Sist oppdatert 24.11.2020


Ansvarlig:
Arne Moseng
62 42 40 93 / 90 78 67 71

Uansett om du er døpt i kirken eller ikke, uansett om du tror eller om du bare er nysgjerrig, er du velkommen til kirkelig konfirmasjon.


I konfirmanttida får du lære mer om deg selv og om Gud. Det blir mulig for deg å finne ut mer om kristen tro, lære om bibelen, bli kjent med kirken og menigheten, samtale med andre unge på vinterweekend i Håkonshallen, Lillehammer og på reise til Nidarosdomen med overnatting i Pilegrimsgården og Pilegrimsvandring i Trondheim m.m.

. Du vil få mange fine nye opplevelser.


Alle som fyller 14 år og begynner i 9. klasse om høsten, vil få invitasjonsbrev i posten med datoer for informasjonskveld, påmelding og presentasjonsgudstjeneste..


Konfirmasjon i kirken er 1. pinsedag, og til da må en være døpt.


Velkommen som konfirmant i Våler!


Les mer om konfirmasjon på Den Norske Kirkes hjemmeside >>>