Våler Kirkelige Fellesråd
Kirkekontoret
Vålgutua 199
2436 VÅLER I SOLØR
Tlf: 62 42 40 90 / 62 42 40 95
Fax: 62 42 40 71
E-post: kirken@vaaler-he.kommune.no

Kontortid: Tirsdag - torsdag 10:00-14:00
                 Stengt mandag og fredag

KIRKEN I VÅLER

Mariakirken Vålerkirken

Til startsiden

INNSKRIVING AV KONFIRMANTER VÅREN 2016

Nettskredder:

Sist oppdatert 09.04.2018


Ansvarlig:
Arne Moseng
62 42 40 93 / 90 78 67 71

INNSKRIVING AV
KONFIRMANTER VÅREN 2016

Konfirmasjon våren 2016 blir 15. mai som er 1. pinsedag. Vi håper på så mange konfirmanter at vi må ha to gudstjenester – en klokka 11
og en klokka 13.

For å meldes på kan dere gå inn på følgende nettside;  https://minkirkeside.no/Valer

Elever i 8. klasse vil også få skriftlig og muntlig orientering i en skoletime før
sommeravslutningen.

Les mer >>>