Våler Kirkelige Fellesråd
Kirkekontoret
Vålgutua 199
2436 VÅLER I SOLØR
Tlf: 62 42 40 90 / 62 42 40 95
Fax: 62 42 40 71
E-post: kirken@vaaler-he.kommune.no

Kontortid: Tirsdag - torsdag 10:00-14:00
                 Stengt mandag og fredag

KIRKEN I VÅLER

Vålerkirken

Til startsiden

BEHOV FOR AVKLARING OM VALG AV KIRKETOMT I VÅLER
Nettskredder:

Sist oppdatert 24.10.2015


Ansvarlig:
Arne Moseng
62 42 40 93 / 90 78 67 71

 
      
Tilbake til arkiv

Arkiv