Våler Kirkelige Fellesråd
Kirkekontoret
Vålgutua 199
2436 VÅLER I SOLØR
Tlf: 62 42 40 90 / 62 42 40 95
E-post: kirken@vis.kommune.no

Kontortid: Tirs. - Tors. 10:00-14:00
                 Stengt mandag og fredag

KIRKEN I VÅLER

Mariakirken Vålerkirken

Til startsiden

Vålerkirken

KIRKEBRANNEN I VÅLERNettskredder:

Sist oppdatert 24.11.2020


Ansvarlig:
Arne Moseng
62 42 40 93 / 90 78 67 71

Til startsiden

Våler kirke – vigslet1806 – brant ned til grunnen natt til fredag 29. mai 2009.

Brannen startet på utsiden, ved inngangen til sakristiet, og spredte seg derfra til

taket. Snart var hele den vakre kirken oppslukt av flammene, og i tidlig morgentime med bare branntomten tilbake.


De følgende 11 bilder viser brannen og brannforløpet.