Våler Kirkelige Fellesråd
Kirkekontoret
Vålgutua 199
2436 VÅLER I SOLØR
Tlf: 62 42 40 90 / 62 42 40 95
Fax: 62 42 40 71
E-post: kirken@vaaler-he.kommune.no

Kontortid: Tirsdag - torsdag 10:00-14:00
                 Stengt mandag og fredag

KIRKEN I VÅLER

Mariakirken Vålerkirken

Til startsiden

VÅLER KAPELL 100 ÅR


Våler kapell 100 år: I kirkeboka for Våler 1908-1919 heter det: ”4. juli 1911 blev det nye Gravkapell taget i bruk, ved hvilken Anledning der ifølge Anmodning fra Biskopen blev holdt en Tale sammesteds.
Søndag 3. juli 2011 blir jubileet markert med festgudstjeneste og kirkekaffe. (Les mer…)
Nettskredder:

Sist oppdatert 09.04.2018


Ansvarlig:
Arne Moseng
62 42 40 93 / 90 78 67 71

 
      
Tilbake til arkiv

Arkiv